Pomaklar Hakkında Bilgi

Pomaklar kimdir, Pomaklar nerede yaşar, özellikleri nelerdir, Pomaklar hakkında bilgi.

Balkanlarda yaşayan bir Müslüman topluluğudur. Konuştukları dil (Pomakça) Bulgarca ‘ya yakın olduğu için Bulgar tarafından Müslüman Bulgarlar diye tanımlanırlar. Slav ya da eski Trak ırkından geldikleri konusunda değişik rivayetler vardır. Yaşadıkları bölgeler (Filibe, Zagra, Kavala, Drama, İskeçe, Gümülcine, Makedonya) XIV. yüzyılda Osmanlıların egemenliğine girdi.

19.yüzyılın başlarında çoğunlukla Rodoplar ve Doğu Mekedonya bölgelerinde oturuyorlardı. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında bir kısmı İstanbul, Edirne ve Anadolu’ya yerleştirildi. 1913’de Balkan Savaşı’ndan sonra Bulgaristan ve Yugoslavya arasında bölündüler. Sayıları 100.000 kadardır. Bunların çoğu Bulgaristan’da yaşar. Şehirlerde oturanların çoğu Türkçe konuşur. Türk İslam kültürü ile yetişmiş oldukları için Türklere çok yakınlık duyarlar.