Polye Nedir?

Polye nedir, Polyeler nerede görülür, Polye hakkında bilgi.

Karstik bölgelerde üzerinde yer yer geçici veya sürekli göllerin oluştuğu bir çeşit ovadır. Türkiye’de çok bulunan bu çeşit yeryüzü şekillerine bazı yerde “gölova” da denir.

Polyeler, çoğunlukla 10-20 km. boyunda, birkaç km. eninde olabilen ova biçimli yeryüzü şekilleridir. Bunlar, tektonik çöküntülerin ve karstik eritme olaylarının birlikte işlemeleriyle oluşmuştur.