Polonya Hakkında Bilgi

Polonya nerededir, Polonya bayrağı, Polonya tarihi ve kültürü hakkında bilgi.

Polonya, Orta Avrupa’da bir devlettir. Kuzeyinde Baltık Denizi ile Rusya, doğusunda Rusya, güneyinde Çekoslovakya, batısında da Doğu Almanya vardır.

Yüzölçümü: 311.730 km’ Nüfusu: 30.400.000 Başkenti: Varşova Yemyeşil ovalar halinde uzanan Polonya Orta Avrupa’nın en güzel ülkelerinden biridir. Slavlar bu düz, ovalık topraklarda oturan halka Ovalılar anlamına Polyan adını takmışlardı. Polonya’nın tabii sınırları olmadığı için, sık sık komşu devletlerin istilasına uğramıştır.

Ülkenin büyük bir kısmının denizden ortalama yüksekliği 100 m. kadardır. Yüzlerce kilometre uzanan bu geniş düzlüklerde 200 metreye yaklaşan tepelere nadir rastlanır. Yalız, ülkenin güney kesiminde Çekoslovakya üzerinden uzanan Karpat Dağları yer yer 1.000 m.’ye yaklaşır.

Beskid Sıradağlarının en yüksek yeri sınır üzerindedir, 1.700 m.’yi geçer. Ülke topraklarının dörtte bir kadarı ormanlarla örtülüdür.

Akarsular, Göller: Polonya’nın başlıca akarsuyu Vistül’dür. Güneydeki dağların eteklerinden çıkan Vistül, Varşova, Karakovi gibi büyük şehirlerden geçtikten sonra Danzig Körfezi’ne dökülür. Vistül’ün kollarından Bug, Narew, San nehirleri de geniş bir alanı sularlar. warta nehri de Oder’le karışarak ülkenin batı sınırını çizer.

Polonya’nın kuzeyinde birçok irili ufaklı göl serpili bulunmaktadır. Bunların en büyükleri Sniardwy ile Mamry gölleridir.

İklimi: Polonya’nın iklimi Batı Avrupa iklimini andırır. Kışlar yumuşak, yazlar sıcak geçer. Yağışların büyük bir kısmı yaza rastlar, temmuz genel olarak yılın en yağışlı ayıdır. Ülkenin güneyinde dağlık kesimde kışlar çok soğuk, yazlar da çok yağışlı geçer. Doğu Polonya’nın iklimi ise şiddetli kışları, sıcak, kurak yazları ile Rusya’ya benzer.