Polarize Işık Nedir?

Polarize Işık nedir, Polarize Işın hakkında bilgi.

Işığın dalga hareketi tek bir düzlem içinde olmaz, yayılma ekseni etrafında her yöne doğru olur. Böyle ışınlar kalsit (CaSÖ4.2H20) kristalinden geçirilerek tek bir düzlem içinde dalga hareketleri olan ışınlar yani düzlem Polarize Işınlar haline getirilir.

Optikçe aktif maddelerin incelenmesinde monokromatik ve düzlem polarize ışınlar kullanılır. Böyle bir ışın dekstro laktik asitten geçirilirse polarizasyon düzlemi sağ yönde döner.