Po Nehri Hakkında Bilgi

Po nehri nerededir, kaynağı, uzunlu ve döküldüğü yerler neresidir, Po nehri hakkında bilgi.

675 km. uzunluğunda olan Po Nehri, İtalya’nın en büyük akarsuyudur. Akarsu, Cottian Alpleri üzerindeki Monte Viso dolaylarında doğar. Doğuya doğru akışına devam eder. Yukarı çığırında çok süratli akar. Burada Alp Dağlarından ve güneyde Appenin Dağları’ndan gelen birçok kol alır.

Kollarından en önemlileri Dora Baltea, Ticino, Adda ve Mincio’dur. Aşağı çığırında yavaş bir şekilde akar. Ağız kısmı çok geniş ve çatallıdır. Kendi adını verdiği ovayı geçtikten sonra Adriyatik De-nizi’ne dökülür. Birçok göl de sularını po_nehriPo Nehri’ne boşaltır. Bunlar: Maggiore, Como, Lecco, Iseo ve Gardadır. Po Ovasında akarsu çoğu zaman taşarak yatağından çıkar. Milattan önce 3000 yıllarında ilk defa Etrüksler tarafından yapılan bentlerle kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. Çok hızlı akışın bulunduğu yukarı çığırda birçok elektrik santralleri kurulmuştur.

Kuzey İtalya’daki endüstri kollarının büyük bir kısmı, elektrik enerjisini buradan sağlar. Akarsuyun alüvyon ovası, İtalya’nın en büyük tarım merkezlerinden biridir. İtalya’daki nüfusun yaklaşık % 40’ı Po Ovası’nda yaşar. Po Nehri, ulaşıma elverişli olup, Torino yakınlarındaki Casale’ye kadar gemilerin işlemesine müsaittir. İtalya’nın büyük şehirlerinden Torino, Piacenza, Ciremona Po Nehri kıyılarındadır. Büyük sanayii kollarının yer aldığı Po Ovası’nda, akarsu üzerindeki ulaşım ayrıca önem taşır.