Plüton Kimdir, Kısa Bilgi

Yeraltı tanrısı Plüton kimdir, Plüton  hakkında kısa bilgi.

Yunan mitolojisinde, yeraltı dünyasının tanrısıdır. Hades, Orkos, Dis gibi birçok başka adlarla da anılır. Tanrıların kiralı Zeus (Jüpiter) ile Poseidon (Neptün) un kardeşidir.

Eski Yunanlılar Plüton’a sevdikleri için değil, korktukları için taparlardı. Bu yüzden Plüton için pek az tapınak yapılmıştır. Gerektiği zaman Plüton’a beyaz değil, siyah koyun adarlardı, adaklarını yerine getirdikten sonra da tapınakta ona arkalarını dönerlerdi.

Mitolojiye göre bu sevilmeyen tanrının da başından birçok serüvenler geçmişti. Mesela bir keresinde Proserpina’ya (Persephone’a) aşık olmuş, tarım tanrıçası Demeter’in bu güzel kızını yeryüzünden alarak kendi karanlık ülkesine kaçırmıştı. Aşık olmasını bildiği halde acımasını bilmezdi.

Plüton, aynı zamanda, zenginlik, varlık tanrısıydı. Altın, gümüş, bunun için, Plüton’un ülkesi olan yer altından çıkıyordu.