Pliyosen Nedir, Hakkında Bilgi

Pliyosen miyosen nedir, Üçüncü zamanın son evresi olan Pliyosen hakkında bilgi.

Jeolojik zamanlardan Üçüncü Zamanın dördüncü ve son devridir. Pliyosen, genel olarak, çukur alanlarda kuvvetli bir birikim, yüksek alanlarda ise kuvvetli bir aşınım devresi olmuştur. Bu devrin başlarında Avrupa’nın orta ve kuzey kesimleri kara halindeydi. Baltık Denizini, bugünkü Pas de Calais’nin yerini de karalar kaplıyordu.

Kıtanın güneyinde kara parçalarıyla yer yer kesintiye uğrayan Akdeniz bulunuyordu yalnız, Akdeniz’in derin çukurları henüz meydana gelmemişti. Bugün Ege’nin, Tiren Denizinin, Batı Akdeniz’in bulunduğu yerlerde de henüz kara parçaları vardı. Avrupa’nın güneydoğu kesimlerinde de, Macaristan’dan Aral golüne kadar uzanan geniş bir göl alanı yayılmaktaydı.

Pliyosen’in sonlarına doğru bu görünüş kısmen değişikliğe uğramıştır. Anadolu, Trakya toprakları yükselmiş, buna karşılık Ege. Marmara, Karadeniz havzaları alçalarak derin çanaklar halini almıştır Akdeniz’le Atlas Okyanusu arasındaki bağlantı da bugünkü şeklini Pliyosen’in sonlarında aldı.