Piri Reis Kimdir?

Piri Reis Kimdir, neler yapmıştır? Piri Reis hayatı, biyografisi, haritası, buluşları ve eserleri hakkında bilgi.

Osmanlı denizcisi ve deniz haritacısıdır. Karamanlı Hacı Mehmet’in oğlu, ünlü Osmanlı denizcisi Kemal Reis’in yeğenidir. Gelibolu’da doğup büyüdüğü sanılmaktadır. Kemal Reis’in yanında yetişti. 1498-1502 yılları arasında yapılan Osmanlı-Venedik savaşına katıldı.

1500 yılında Modon kalesinin denizden kuşatılması sırasında donanma komutanı Kemal Reis’in maiyetinde bir savaş gemisine “reis” ünvanıyla komuta etti. Kemal Reis’in ölümü üzerine (1511) Barboros’un emrine giren Piri Reis, 1516-1517 Osmanlı-Memlük savaşlarına, Suriye ve Mısır’ın Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilmesine donanmada görev alarak katıldı. Nil ırmağının haritasını yaptı. 1547 yılında Yemen beylerbeyliğine tayin edilen Solak Ferhat Paşa’nın yerine Hint (ya da Mısır) kaptan-ı deryalığına getirilerek Mısır’a gitti.

piri_reis1551 yılında Süveyş limanından denize açılarak Aden kalesini denizden kuşattı ve fethetti. Aynı yıl 30 parçalık bir donanma ile Maskat kalesini aldı, Hürmüz kalesini de topa tuttu, fakat kaleyi elinde tutan Portekizlilerin direnmesi yüzünden burayı alamadı. Basra’ya gidip bir süre bekledikten sonra Portekiz donanmasının Basraya saldıracağı haberini aldı. Bunun üzerine, Basra Körfezi’ne dağılmış bulunan gemilerinin hepsini toplama imkanını bulamadan üç gemiyle körfezden çıktı. Bu gemilerden biri Bahreyn açıklarında battı ve Piri Reis öteki gemilerini Basra Körfezi’nde bırakarak iki gemiyle Mısır’a döndü. Basra Körfezi’nde kalan gemiler de böylece başsız kaldı. Basra valisi Kubat Paşa durumu Mısır valisine, o da Piri reisi orada alıkoyarak İstanbul’a bildirdi. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman, Piri Reisin idam edilmesini emretti ve bu emir Mısır’da yerine getirilerek Piri Reis, boynu vurulmak suretiyle idam edildi. Servetine de el kondu.

Denizcilikteki üstün kabiliyetinin yanı sıra değerli bir coğrafya ve deniz bilgini de olan Piri Reisin en önemli eseri denizcilik konusundaki pek önemli bilgiler ihtiva eden Kitab-ı Bahriye adlı kitabıdır. 1521 yılında yazılmış ve 1525 yılında genişletilerek Kanuni’ye sunulmuş olan bu kitap, 1935’te tıpkı basım olarak Türk Tarih Kurumu tarafından yeniden basılmış ve Paun Kahle tarafından Almanca ‘ya çevrilmiştir.

Piri Reis’in diğer önemli iki eseri ise 1513 yılında çizilmiş, 1517 yılında Mısır’da Yavuz’a sunulmuş olan ve İspanya, Doğu Afrika, Atlas Okyanusu, Amerika’nın o tarihte bilinen parçaları ve Antil Adaları’nı kapsayan harita (Topkapı Sarayı Müzesi’nde) ile 1528’de çizilmiş olan ve Atlas Okyanusu’nun kuzey keşfini, Amerika’nın kuzey kıyılarını, Grönland’dan Florida Yarımadası’na kadar uzanan sahilleri kapsayan haritadır (Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde). Osmanlı Türkeri’nin ilk haritacısı olan Piri Reisin bu haritaları Türk Tarih Kurumu tarafından tabii renklerine sadık kalınarak basılmıştır.