Pir Sultan Abdal Kimdir

Pir Sultan Abdal kimdir? Pir Sultan Abdal kısaca hayatı, biyografisi, eserleri hakkında bilgi.

16. yüzyıl halk şairlerindendir. Hayatı hakkında kesin bilgimiz yoktur. Sivas’ın Banaz köyünden olup asıl adı Haydar’dır. Kanuni Sultan Süleyman ve İran Şahı Şah Tahmabs dönemlerinde yaşadığı sanılıyor. Bir ayaklanmaya katılmış. Hızır Paşa tarafından zindana atılmış, inançlarından dönmediği için astırılmış Olduğu söylenir. Halk arasında şiirleri ağızdan ağıza söylenerek, nümüze kadar gelmiştir.

pir_sultan_abdalAlevi-Bektaşi şairlerinin en ünlülerindendir. Tarikat görüşlerini, toplumsal konuları, bireysel aşk ve gurbet duygularını sade ve coşkulu bir dille söylemiş, divan şiirinden etkilenmemiştir. Tarikatla ilgili düşüncelerini dile getirdiği nefeslerde dil biraz ağırdır Hece ölçüsünü kullanmıştır.

Hakkında. Abdülbakî Gölpınarlı. Pertev Naili Boratav, Cahit Öztelli. Cevdet Kudret incelemeler yapmış, kitap hazırlamışlardır.

Şu karşıki karlı dağı gördün mü?

Rüzgârını bulmuş eriyip gider.

Akan sularından ibret aldın mı?

Yüzünü yerlere sürüyüp gider.

Sürünün önünde giden avcılar,

Sıcak sıcak günde yakar güneşler.

Evvel zaman yemiş veren ağaçlar,

Onlar da kalmamış kuruyup gider.

Kadirsin Allah’ım sen de kadirsin,

Üstümüze dört direkli çadırsın.

Çağırdığımız yerde hazır nazırsın,

Cümlemiz üstüne yürüyüp gider.

Bizim deryamız derindir boylanmaz,

Bin nasihat etsen biri dinlenmez.

Gidi merkep hiçbir yere bağlanmaz,

Başında yuların sürüyüp gider.

Pir Sultan’ım söyler sözü özünden,

Aşıksın sakınır iki gözünden.

Olur olmaz münkirlerin sözünden,

Eksilmez gülümüz kuruyup gider.