Phyrrhon Kimdir?

Phyrrhon Kimdir? Phyrrhon felsefesi nasıldır, Felsefeci Phyrrhon hakkında bilgi.

Antik çağ Yunan filozofu. “Demokritos gibi Pyrronda, mutluluğu dirlik ve gönül şenliği içinde geçen bir yaşamda bulur.Phyrrhon

Felsefenin ödevi, hayatı son ereği olan mutluluğa göre düzenleyebilmek için doğruyu, gerçeği tanımaktır.”

pyrrhonPyrron septik bir düşünür olarak mutlak doğruların olamayacağını öne sürer.

Ona göre “her iddia için birbirinin karşıtı olan ve güççe birbirine eşit bulunan iki kanıt ileri sürülebilir; bundan dolayı da hiçbir şey için belli şey diyemeyiz. Yapılacak şey, Her türlü yargıdan kaçınmaktır.” Duyumlar ve akıl bize nesneleri oldukları gibi değil göründükleri gibi gösterirler. Bu görüşüyle Pyrron dogmatizme tam bir tepkiyi gösterir.