Peygamberimizin İç Barışa Önem Vermesi

Hz. Muhammedin barışa verdiği önem ve hadisi şerifleri hakkında kısa bilgi.

Sevgili Peygamberimiz, iç barışa fevkalade önem vermiş, ihtilafları anında bastırmaya çalışmış, dargınları barıştırmış, kavgaları önlemiştir. Peygamberimizin bildirdiğine göre, Allah en çok, sulha yanaşmayan inatçı, hasım kişiye buğz eder. (30). Şu da ilginçtir ki, Rasûl-i Ekrem (s.a.v), “insanların aralarını bulmak için aslı olmadığı halde bir hayrı söyleyen’in yalancı sayılmayacağını belirtmiştir.

Bu konuyu Sevgili Peygamberimizin, iç barışı sağlamak ve insanların arasını ıslah ile ilgili çalışmalarından bazı örnekleri naklederek açıklayalım:
1. Mureysi Gazâsında aynı adla anılan kuyu başında, ensârdan bir zat ile muhacirlerden biri arasında bir münakaşa çıkmıştı. Her iki taraf da yardımcılar çağırınca, iş alevlenmişti. Ortalıkta neredeyse bir kavga çıkacaktı. Münafıklar da bu münakaşayı körüklüyorlar, esasen öteden beri arzu ettikleri bir kavgayı başlatmak istiyorlardı. Peygamberimiz olaydan haber alır almaz, hemen oraya gitmiş ve iki tarafı barıştırmıştı.
2. Kübahlar’dan Amr b. Avt ugulları arasında kavga çıkmıştı. Hattâ birbirlerine taş atmışlardı. Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem Hazretleri ashabtan Übeyy b. Kâ’b ve Süheyl b. Beyzâ gibi bazı zatlan da yanma alarak olay yerine gitti. Anlaşmazlığı önlemeye ve kavgayı yatıştırmaya çalıştı. Hattâ bu sırada namaz vakti gelmişti ve Hz. Bilâl ezan okumuştu. Biraz beklendiği halde Rasûl-i Ekrem Hazretleri hâlâ gelmeyince, Hz. Bilâl, Ebû Bekir (rü.)’e hitaben, “Rasulüllâh insanların arasını ıslah ile meşgûl, istersen namazı sen kıldırıver” dedi. O da namaza durdu.
Sonra Hz. Peygamber namaza gelip birinci safa durdu. Hz. Ebû Bekir geri çekildi ve mihraba Rasûl-i Ekrem geçerek namazı kıldırdı.
Görüldüğü gibi Rasûlullâh (s.a.v.) namazın bir süre gecikmesini göze almış, fakat Müslümanlar arasındaki kavgayı sona erdirme çalışmasını terketmemiş-tir. Bu işi halletmiş ve soma namaza gelmiştir. Bu, Rasûl-i Ekrem Hazretleri nin iç barışa ne kadar önem verdiğini göstermektedir.