Peygamberimize Gelen İlk Emir Nedir

Peygamberimize gelen ilk emir nedir? İlk emir neden “oku” dur? İlk emirin gelişi, hikayesi ve önemi hakkında bilgi.

Peygamber Efendimiz, kendisine peygamberlik gelmeden önce, İbrahim Peygamber’in dini üzerine ibadet etmek için Hira Dağı’na gider, oradaki bir mağarada “tefekkür” ederdi. Bu, uzunca bir süre böyle devam etti.

Nihayet 611 Ramazanının 17. günü, meleklerin en büyüğü Cebrail göründü ve ona Allah’ın ilk emrini iletti: “Oku

ilk_emirMuhammedü’l-Emin, gördüğü muhteşem varlık karşısında dehşete düşmüştü. Bu korkunun tesiriyle “Ben okumak bilmem!” cevabını verdi. Bunun üzerine Cebrail, onu tutup nefessiz bırakıncaya kadar sıktı ve bıraktıktan sonra tekrar emretti: “Oku!” Aynı cevabı alınca, bu sefer kemikleri birbirine geçecek kadar sıktı ve emri tekrarladı. Çaresiz kalan Muhammedü’l-Emin: “Okumak bilmem ki” dedi, “Nasıl okuyayım?”

Ve Cebrail, seslerin en güzeliyle şu ayetleri okudu:

Oku! Yaradan Rabbi’nin adıyla, O, inşam alak’tan yaratandır. Oku! En karşılıksız verici Rabbinin hakkı için. Kalem ile öğreten O’dur. İnsana bilmediğini öğretendir (El-Alak 1-5)”

Muhammedü’l-Emin, Cebrail’in söylediklerini yani Allah’ın ilk emrini büyük bir vecd ve heyecan içinde tekrarladı. Ve Cebrail gözden kayboldu. Muhammedü’l-Emin, dehşete düşmüş bir halde evine döndü. Tir tir titriyordu. Hazreti Hatice’ye:

Beni örtünüz! Beni örtünüz!” diyebildi.