Petrus Abelardus Kimdir, Hayatı ve Eserleri

Petrus Abelardus kimdir, Petrus Abelardus bir mutsuzluk öyküsü adlı eseri özeti, Petrus Abelardus hakkında bilgi.

Fransız ilahiyatçısı (Palais/Nantes 1079-Paris 1142). Roscelinus ve Champeauxlu Guillaume’un öğrencisi oldu. 1111 ‘de Melun’da, sonra Corbeil’de okul açtı. 1113’te Paris’te Nötre Dame Okulunun müdürlüğüne getirildi.

Rahip Ful-bert’in yeğeni Heloise’den çocuğu olunca gizlice evlendilerse de kızın ağabeyleri evlerini basarak Abaelardus ‘u hadım ettiler. Bu olay üzerine Heloise rahibe, Abaelardus da keşiş oldu. Bu sırada yazdığı De Unitate et Trini-tate Divina (Kutsallığın Tekliği ve Üçlüğü) kitabını, Kilisenin buyruğuyla kendi elleriyle yakmaya mahkum edildi (1122). Nogent sur Seine’de Ru-hülkuds manastırını kurdu. 4 yıl süreyle St. Gildas rahipliğini üstlendi. Resmi öğretiyle bir kez daha çeliştiğinden 1141’de yeniden yargılandı. Son iki yılını Cluny Manastırı’nda Petrus Venerabilis’e sığınarak geçirdi.

Yukarıda anılan kitabından ve acılı yaşamını anlatan, önemli felsefi düşünceler taşıyan öz yaşamıyla ilgili mektubu Historia Calamitatum (Felaketlerin Öyküsü)’ nden başka başlıca eserleri: Sicetnon (Böyle de değil) 1122. Theologia Christiana (Hıristiyanlığın Tanrıbilgi-si) 1124; Scito te İpsum (Kendini Tanı) 1125-1138; Introductio ad Theolo-giam (Tanrıbilgisine Giriş) 1140.

Abaelardus’un yönetimi, her tezden sonra karşı tezi de vermek ve çözümü okuyucuya bırakmaktır. Öğrencisi Peter Lombard’ın Tanı bilgisi el kitabında uyguladığı bu yöntem orta çağın sonuna kadar model olarak alındı. Abaelardus tümeller tartışmasını canlandırdı.

Tümellerin gerçek varlıklar olduğunu ileri süren gerçekçi görüşe karşı çıktı. Bir nesneyi başka bir nesneyle dile getiremeyiz (birini ötekinin yüklemi yapamayız) ama birçok nesneyi bir tümelle dile getirebiliriz. Bu nedenle tümel, nesne olamaz. Tümelin yalnızca bir sözcük olduğunu söyleyen ve gerçekçiliğin karşıtı olan adcılığı (nominalizm) da kabul etmez.

Tümeller sözcükler (voces) değil, kavramsal yüklemlerdir (sermones). Bir nesne sınıfının özelliklerini belirten genel düşünce aklın bir kavrayışıdır ve akıl bunu kavram olarak dışarı vurur.