Pervaneoğulları Beyliği Hakkında Bilgi

Pervaneoğulları Beyliği ne zaman ve nerede kurulmuştur? Pervaneoğulları Beyliği tarihi, özellikleri, kurucusu hakkında bilgi.

Selçuklu veziri Muinüddin Süleyman Pervane’nin oğulları tarafından Sinop ve çevresinde kurulan beylik (1277-1322).

Trabzon Rum İmparatorluğu’nun elinde olan Sinop Kalesi, Selçuklu veziri Muinüddin Süleyman Pervane tarafından iki kuşatmadan sonra alındı. Süleyman’ın bu başarısından dolayı Selçuklu Sultanı 2. Gıyaseddin Keyhüsrev kaleyi ve çevresini dirlik olarak ona verdi. Şehrin yönetimini eline alan Süleyman oğlu Mehmet Bey’i buraya gönderdi (1264).

pervaneogullariMuinüddin Pervane’nin İlhanlı hüküm darı Abaka tarafından öldürülmesi üzerine (1277) Mehmed Bey, Sinop’ta bir “beylik” kurdu. Moğollara bağlı olan bu beylik, Mehmed Bey’in ölümü üzerine (1296) oğlu Mühezzibüddin Mesud’a kaldı.

Mesud Bey, Cenevizliler tarafından esir alınarak Kefe’ye sürüldü. Orada iki yıl kaldı (1298).1300 yılında ölümü üzerine beylik, oğlu Gazi Çelebi’ye geçti.

Gazi Çelebi’nin ölümünden sonra Sinop Beyliği Candaroğlu Beyliği’ne geçti (1322).