Penisilin Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Penisilin antibiyotiği bileşimi nedir neyden imal edilir, Penisilin nasıl kim tarafından bulundu, Penisilin Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Ekmeğin ve reçelin üzerinde beliren, elmaları ve sebzeleri mahveden, rutubetli dolaplarda saklanan ayakkabıların üzerini yeşil bir kadife gibi saran yeşil küfler herkes için bir can sıkıntısı sebebi olur.

Fakat şimdi nefes aldığımız havanın içinde bu küflerden Penicillium notatum denilen bir nevinin zerreler halinde bulunduğunu ve bundan harikulade yeni bir ilaç olan penicilline’in yapıldığını biliyoruz.

Eğer bu küfler üzerine yazılmış bir kitabı gözden geçirecek olursanız bunda en aşağı yüz çeşit, türlü isimlerde küf bulunduğunu görürsünüz. Fakat bunlardan yalnız Penicillium notatum denilen neviden penicilline denilen ilacın yapıldığını anlarsınız.
İlaçlar ve bunların tesirleri hususunda acele hükümler vermeyen bütün kimya ve ilâç bilginlerinin kanaati şu merkezdedir ki penicilline bütün tababet tarihinde bulunmuş ilaçların en önemlisidir.

Penicilline, bütün kükürt mürekkebatından olan ilaçların da hepsinden ileri bir ilaçtır. Hem de bunun şifası rahatça, kolayca ve süratle görülür. Kaldı ki bunun kükürtlü ilaçlardır Çünkü, onların, akyuvarları (Leucocytes) mahvederek insan vücudunu kendi tabii silahlarından mahrum bırakmak gibi bazı mahzurları da vardı.

Bu ilacın keşfi şöyle oldu. 1928 de tuhaf bir şey, Londra Sainte – Marie hastanesi mensuplarından Profesör Fleming’in nazarı dikkatini çekti. Profesör mutat usulle bakteri üretiyordu. Bir gün, ağzı iyi kapanmamış bir kültür kabında küf lekelerinin belirmeye başladığını fark etti. Bir müddet sonra, bu lekelerin etrafında soluk turuncu renkte halkalar peyda olmuş ve bu halkaların içindeki bakterilerin inkişafı durmuştu. Az sonra Profesör Fleming, küfün turuncu renkte bir madde hasıl ettiğini ve bu maddenin buyyona karışarak etraftaki bakterilerin hayati inkişaflarını çok müessir bir surette durdurduğunu yani, o mikropların üremesine mani olduğunu gördü.

Bu hadiseyle 1939 a, muhasamatın başlamasına kadar kimse daha fazla uğraşmadı. 1939 da İngiliz bilginleri bu turuncu cisim üzerinde derin incelemeler yaptılar ve ona “Penicilline,, adını verdiler; bu, ad küfün ilmi adı olan Penicillium notatum’dan çıkmıştır.

Bu küf maddesinin saf olarak elde edilmesi çok güç bir mesele teşkil ediyordu. Ancak şu yakın zamanlardadır ki tatmin edici bir mefot bulunabildi. Bu metot (absorbtion selective = seçme suretiyle imtisas) denilen metottur. Küf hulasası çok ince dövülmüş magnesie alumina veya silis gibi bir maddeyle dolu bir tüpe dökülmektedir. Mahluldeki maddelerden bazıları zerreciklere yapışmakta veya onlar tarafından imtisas edilmektedir. Mahluldeki başka başka maddeler bu zerreciklere, cinslerine göre az veya çok kuvvetli olarak yapışmakta ve tüpün içine bir muhallil döküldüğü vakit, zerrelere en zayıf yapışmış olanlar tüpün aşağısına doğru inmektedirler. Bu suretle tüp içinde bir sıra iyice belli bölgeler hasıl olmakta ve bu arada Penicilline’in parlak turuncu-sarı bölgesi de kendini kolayca belli etmektedir. Bundan sonra, başka bir muhallille Penicilline tek başına elde edilmektedir.
Penicilline bir bakteri öldürücü = bacte-riocide’den ziyade, bir bacteriostatique’tir. Yani bakterilerin üreme ve gelişmelerini durduran bir cisimdir. O gerçekten fevkalade bir tesir ve kuvvete maliktir. Su içinde 1/10.000.000 luk bir mahsulü, birçok bakteri çeşitlerine karşı kuvvetle tesir edebilmektedir.

Penisilin Nedir, Neye Yarar