Pearl Harbor Saldırısı Nedir Kaç Kişi Öldü

Pearl Harbor Saldırısı kim tarafından gerçekleştirildi, Pearl Harbor Saldırısı sebep ve sonuçları hakkında bilgi.

İkinci dünya harbinde, deniz kontrolünü elinde tutan tarafın, harbi kazanmak yolunda ön kazandığını görüyoruz.

Bu harp, seyyaliyeti pek fazla olan hava kuvvetlerinin, bol miktarda ilk defa kullanıldığı bir harptir. Harbin ilk iki senesinde bu yeni kuvvetin elde ettiği parlak muvaffakiyetler, hakikaten, göz alıcıydı.  Hava kuvvetlerinin bu başarıları, deniz kuvvetlerinin artık kıymetini kaybettiği ve denizlerde, bilhassa kapalı denizlerde, hiçbir iş göremeyeceği mütalaalarının ileri sürülmesini mucip oldu. Gerçi deniz kuvvetleri ilk zamanlarda birçok zayiat verdiler. Ve bir bocalama devri geçirdiler.

Fakat hava kuvvetlerinin bu tehlikeli tesiri iyice anlaşılınca, mukabil tedbirler alındı ve bugün gerek Akdeniz, gerek Atlantik, gerek Pasifik ancak ve ancak, Donanma denilince, akla, evvela, buyuk muharebe gemileri gelir ve denizde üstünlük ancak bu gemilerle temin edilir. Yalnız hafif deniz kuvvetleri veya tayyarelerle deniz üstünlüğü temin edilemez. Olayların incelenmesi bu hakikati meydana çıkaracaktır. Yalnız şu noktayı iyice hatırda bulundurmak lazımdır. Eskiden yalnız su üstü gemilerinden mürekkep olan donanmalara, birinci dünya harbinde denizaltı gemileri katıldığı gibi, bu harpte de hava kuvvetleri katılmıştır. Ve bugün uçaksız bir donanma tasavvur edilemez.

Pearl Harbour baskını ve neticeleri, 7-1-1941 : Bu, bir deniz muharebesi veya deniz kuvvetleriyle hava kuvvetleri arasında cereyan eden bir muharebe değildir. Amerikanın da harbe girmesini mucip olan bu hareket, sadece bir baskındır. İncelenmesi, hava kuvvetlerinin, gafil avlanan bir filoya neler yapabileceğini ve diğer tarafın deniz kuvvetlerinin harekatına, varlığıyla mani olan, o filonun elden çıkmasıyla, neler olabileceğini göstermesi bakımından çok alaka ve ders verici, aynı zamanda deniz kuvvetlerinin rolünün anlaşılması bakımından çok faydalıdır.

ikinci dünya harbine Japonya ile Amerikanın da birkaç dakika fasılayla katılmasını mucip olan bu baskın Havvaii adalarındaki Pearl Harbour üssünde yatan Amerikan Pasifik filosu üzerine, Yokohamadau hareket ettikleri söylenen ve deniz kuvvetleri üzerinde nakledilen, tayyareler ve denizaltı gemilerinin, bir Pazar sabahı saat 8,05 de ani olarak hücumuyla başladı. Baskının yapıldığı esnada, harp durumu, genel olarak, şöyleydi:

Mihver orduları Rusyada ve şimali Afrikada süratle ileriyor; Avrupa’da, İngilizler yalnız başlarına kalmışlar, kara ve hava kuvvetleri pek zayıf, güvenilir tek kuvvetleri donanmaları. Amerika genel efkarı harbe girmeye muarız. Harbin Mihver tarafından kazanılacağına en fazla ihtimal veren bir zaman. Japon orduları birkaç senedir seferber, buna mukabil Amerikan hazar ordusu takriben 125000 kişi, hava kuvvetlerinin miktarı, pek bilinmemekle beraber, kuvvetli bir halde olmadığı tahmin edilebilir, İngiliz donanması, İtalya ve Alman deniz kuvvetlerine karşı Avrupa’da tutulmak mecburiyetinde, ayrıca hafif deniz kuvvetlerinin çoğu, hayati önemi olan, Atlantik nakliyatını korumakla meşguldü.

İkinci Dünya Savaşı Sebep ve Sonuçları