Pauli Prensibi Nedir?

Pauli Prensibi nedir? Pauli prensibinin özellikleri, konu anlatımı, hakkında bilgi.

Atom elektrikçe yüksüzdür, çekirdekteki her protona karşılık yük bulutunda bir elektron vardır. Atom numarası arttıkça elektron sayısı da artar. Bu elektronların çekirdek dışındaki gerçek dağılımını belirlemede bazı hususlardan yararlanılmıştır.

Bunların başında Pauli prensibi gelir.

Bir atomun çekirdeği çevresindeki bir elektronun hali dört kuvantum sayısıyla belirlenir. Bu dört kuvantum sayısı arasındaki mümkün kombinezonları göz önüne almak suretiyle bir atomdaki çekirdek dışı elektronların dağılımını bulmak mümkündür. pauliilkesiPauli exclusion prensibi adıyla tanınan prensibe göre: “Bir atomda iki elektronun aynı zamanda bulunabilmesi için bunların dört kuvantum sayısından hiç olmazsa biri farklı olmalıdır.”

Eğer iki elektron aynı bir orbitalde bulunursa, bunların spinleri zorunlu olarak zıt yönlüdür.

Elektronların zıt spinlerinden ileri gelen elektromagnetik çekme iki elektronun elektrostatik itmelerini yenecek değerdedir.

İki elektron bulunduğunda buna Çiftleşmiş elektron denir. Eğer bir tek elektron varsa buna Çiftleşmemiş (bekar) elektron denir. Çiftleşmemiş elektronların değerliğinin elektronik teorisinde çok büyük önemi vardır.