Patolojik Psikoloji Nedir

Patolojik Psikolojinin görevi nedir, Patolojik Psikoloji hangi bilim dalının koludur, Patolojik Psikoloji hakkında bilgi.

Psikolojinin bir dalıdır. Marazi psikoloji de denilir. Patolojik psikoloji: Anormal davranışları konu olarak alır. Bu psikoloji dalı sadece anormal insanları inceler, insanların ruhsal gerilimleri, bunalımları, anksiyeteleri anormal davranışlara neden olabilir.
Bu tür davranışların iyileşmesi, düzeltilmesi patolojik psikolojinin konusu içerisine girer.

patolojik_psikoloji“Şahsiyete etki eden faktörlerden bir kısmını da. Mizaç bakımından psikopatolojik eğilimli oluş belirler. Tiroit bezinin etkinliğine bağlı olarak, çabuk sinirlenen ve sevinen, duygu ve heyecanlarının aşırı etkisindeki etkin, canlı kişilerin yanı sıra, etkinlikten uzak, çekingen, anti sosyal, içe kapanık kişiler de vardır.” Bu tür durumlar da patolojik psikolojinin konusu içerisine girer.