Pasinler Savaşı Hakkında Bilgi

Pasinler savaşı hangi tarihte kimler arasında olmuştur, Pasinler savaşının sebepleri, sonuçları nelerdir, Pasinler savaşı hakkında bilgi.

1048 yılında, Erzurum yakınlarındaki Pasinler Ovası’nda Selçuklu kuvvetleri ile Bizans kuvvetleri arasında olan ilk ve önemli bir savaştır.

Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey, Anadolu’nun fethiyle görevlendirdiği Musa Yabgu’nun oğlu Hasan’ın Ermeni, Bizans ve Gürcü kuvvetleri tarafından pusuya düşürülüp öldürülmesinin intikamını almak istedi. Erkek kardeşi İbrahim Yınal’ı ve amcasının oğlu Kutalmış’ı büyük bir ordu ile Anadolu’ya yolladı.

pasinler_savasiİbrahim Yınal ve Kutalmış Anadolu’ya girdiler. Bizans generali Katakalon’un barış teklifini reddettiler. Bunun üzerine Bizans ordusu Pasinler’e çekildi. Bizans’a bağlı Gürcü kuvvetleri, kralları Liparit’in başkanlığında Bizans ordusuna katıldılar.

18 Eylül 1048 tarihinde Pasinler Ovasında yapılan savaşı Selçuklu ordusu kazandı. Bizans ve Gürcü kuvvetleri esir alındı. Esirlerin arasında Gürcü Kralı Liparit de vardı. Gürcü Kralı Liparit ve diğer esirler Rey’e Tuğrul Bey’in yanına götürüldüler.

Bizanslılar Liparit’in serbest bırakılması için elçiler ve fidye gönderdiler. Kaynaklar, Tuğrul Bey’in “Ben tüccar değilim” diyerek fidyeyi reddettiğini, Liparit’in ise IX. yüzyılda İstanbul’da ve adına hutbe okutulması şartıyla serbest bırakabileceğini söylediğini kaydetmektedirler.