Pasarofça Antlaşması Hakkında Bilgi

Pasarofça Antlaşması kimler arasında ne zaman gerçekleşmiştir? Pasarofça Antlaşması’nın tarihi, önemi hakkında bilgi.

Osmanlı imparatorluğu ile Avusturya (Almanya) imparatorluğu ve müttefiki Venedik Cumhuriyeti arasında 21 Temmuz 1718’de imzalanan antlaşma.

Damat Ali Paşa’nın (Şehid) Aralık Küçük Morova ve Drina kıyısıyla Tuna Irmağı’na kadar uzanıyordu. Bu hattın kuzeyinde kalan kale, hisar ve palangalar Avusturya’ya terk edilmiş oluyordu ki, bunların en önemlileri Tamışvar, Belgrad, Perakin, Novii Atik, Yasenovaç ve Dubiça idi.

pasarofcaVenedik’le yapılan 26 maddelik antlaşma ise Adriyatik kıyılarında Venedik işgaline girmiş bulunan Butninto, Preveze ve Vos-niça bu devlete bırakılmıştı. Antlaşmada bundan sonra esirlerin mübadelesi, sınırların güvenliği ve karşılıklı saldırıların durdurulması, Kırım Tatarlarının karadan, Garp ocaklarının denizden saldırılarını engellemesi, Katolik kilisesine ait kutsal makamların ve Katolik rahiplerinin himayesi, özel bir ticaret antlaşması yapılması gibi maddeler yer alıyordu.

Bu antlaşma ile Avusturya, Venedik’ten daha geniş yararlanma imkanları bulmuştu. Osmanlı Devleti ise, Tamışvar’ı kaybetmekle Orta Avrupa’dan kesin olarak çıkartılmış bulunuyordu. Ancak, Sırbistan sınırları 1736-1739 Türk-Rus- Avusturya Savaşı sonunda yeniden düzenlenmesi imkanı bulunmuş oldu.