Parnasizm Nedir?

Edebiyatta parnasizm nedir, Parnasizm akımının özellikleri, öncüleri, Parnasim hakkında bilgi.

19.yüzyılda Fransa’da romantizme tepki olarak doğan gerçekçi (realist) şiir akımıdır.

Parnas, Yunanistan’da ilham perilerinin oturduğuna inanılan bir dağın adıdır. Fransa’da 1866 da yayımlanan bir derginin adını alan bu akım, Romantizmin getirdiği aşırı duygusallığa tepki olarak doğdu. “Sanat sanat içindir” ilkesini benimseyerek, tabiata ve düşünceye ağırlık veren bir şiir geliştirildi.

  1. a) Şiirde biçim güzelliğine önem vermez.
  2. b) Yunan ve Latin kaynaklarına yönelme.
  3. c) Vezin ve kafiyeye, şiirde musikiye önem verme, en önemli özellikleridir.

parnasimMısra’nın dış yapısına, kelimelerin sıralanışı, seslerin uyumu, ritim ön plandadır. Sone nazım şeklini çok kullanmışlardır. Dış gözlem önemlidir.

Theoplile Gautier. Leconte de Lisle. The-eodore de Banville. S. Prodhomme. C. Ba-udelaıre. S Mallarme. François Coppee. Jose Maria de Heredia başlıca temsilcileridir.

Bizde ilk kez Servet-i Fünun edebiyatında görülür. Cenap Şahabettin. Tevfik Fikret, kısa bir süre Yahya Kemal Beyatlı bu akımdan etkilenmişlerdir.