Parazitoloji Nedir Neyi İnceler?

Parazitoloji neyi inceler, Parazitoloji hangi bilim dalıdır, Parazitoloji hakkında bilgi.

İnsan, hayvan ve bitkilerde bulunan asalak (parazit) canlıları inceleyen ilim dalı. Amacı bir yandan bu asalakları yok etmek, bir yandan da asalakların meydana getirdiği hastalıkları iyileştirme usullerini araştırıp bulmaktır.

Asalakların yapıları, gelişmeleri, hayat çemberleri ve organizma içindeki duruşları, yaşama ve gelişmelerini kolaylaştıran şartları araştırılır, zarar verdikleri canlıda nasıl üreyip yetiştikleri incelenir. Kendisine bir asalak musallat olan canlının hangi şartlarda bu asalağı almaya daha uygun olduğu, asalağın doğurduğu hastalıklara nasıl Parazitolojitepkiler gösterdiği ele alınır.

Asalaklar İlkçağdan beri inceleme konusu olmuşsa da, parazitolojinin bir ilim niteliği kazanma yoluna girmesi 17. yüz yılda Francesco Redi’nin çabalarıyla olmuştur, insanlarda, öteki memelilerde ve kuşlardaki bit, uyuzböceği, kurtçuk gibi asalaktan inceleyen Redi’den sonra parazitoloji çalışmalarını Marcello Malpig-hi, G.M.Lancisi ve Antonio Vallisnieri sürdürmüşlerdir. XIX. yüzyılda büyük bir gelişme kazanan parazitoloji Pierre Joseph van Beneden, Rudolph Lenckart ve Louis Pasteur’ün keşifleriyle çok zenginleşmiştir.

Günümüzde bu ilim dalı zooloji, botanik, genel biyoloji, tıp ve hijyen alanlarında önemli yer tutar ve zooparazitoloji ve fitoparazitoloji olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi asalak tek hücrelileri, kurtçukları ve böcekleri inceler. İkincisiyse asalak mantarları ve bakterileri ele alır.