Paramanyetik Cisimler Nedir?

Paramanyetik cisimler nelerdir, Paramanyetik cisimlerin özellikleri, yapısı nelerdir, Paramanyetik cisimler hakkında bilgi.

Geçirgenlik katsayıları 1 ve 1’den büyük olan cisimlere paramagnetik cisimler denir. Paramagnetik cisimler, magnetik alanda çekilirler.

Paramagnetik cisimler, bir manyetik alana bırakıldıklarında ferromagnetik cisimler gibi davranır. Bir manyetik ci sim Curie noktası denilen belli bir sıcaklığın üstünde özelliğini kaybeder ve paramagnetik cisim özelliği kazanır.

Paramagnetik cisimlerin başında oksijen gelir. Diğer paramagnetik cisimler: Azot monoksit, azot, alüminyum, ozon, platin, krom, manganez, hava, demir tuzları, potasyum, sodyum v.b. gibi.