Para nedir, Parayı kim buldu?

Prayı kim buldu, Para ne işe yarar, İlk Osmanlı parasını kim bastı, Para hakkında bilgi.

Malların değiştirilmesinde aracılık eden genel eşdeğer. İlkel toplumlarda insanlar trampa yoluyla değişimi gerçekleştirirdi. Üretim fazlasını saklanamadığından ihtiyaç duyduğu malları, üretim fazlalığı mal ile değiştirirdi.

Toplumların gelişmesiyle pazarlarda değişim aracı olarak gümüş kullanıldı. Fiyatların belirlenmesinde gümüşe harcanan emekle mala harcanan emek birbirlerine yakındı. Gümüşün yerini altın almaya başladı. M.Ö. 700 yıllarında Lidyalılar uzak yerlere taşınacak biçimde altına şekil verdiler. Böylece para ticarete bir değişim aracı olarak girdi.

paraAltın paranın taşıma güçlükleri nedeniyle her ülke kendisine ait bir değişim değeri olan banknot para basmaya başladı. Banknot altın karşılığı basılan paradır. Banknot paranın da taşıma zorluklarından ve paranın miktarındaki değişmeler nedeniyle çek gibi para değeri taşıyan banka paraları kullanılmaya başlandı.

Arz talep yasalarına göre paranın değerinin de mal karşısında azalıp çoğalacağını düşünerek uluslararası ticarette bazı ülkelerin paraları değişim aracı olarak kabul edilir. Enflasyon olayında da para mal karşısında değer kaybeder.

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk madenî para Orhan Gazi zamanında (1328) Bursa’da gümüşten bastırılmış ve adına akçe denilmiştir. Altın para ise ilk defa Fatih zamanında (1451-1481) bastırılmıştır.