Panhelenizm Nedir?

Panhelenizm nedir, Panhelenizm neyi amaçlar, Panhelenizm hakkında kısa bilgi.

Tüm Yunanlıları bir Elen (Hellen) devleti içinde toplamayı hedefleyen idealdir. Yunan Yarımadası, Ege Denizi kıyılarında yaşayan Yunan asıllı halkları tek bir siyasal otorite altında toplamayı amaç edinmiş olarak 1. Dünya Savaşında etkili oldu.
Sevr Antlaşması ile bu ideali gerçekleştirmek için İzmir’e çıkarma yaptı. Batı Anadolu’da toprak kazanmak istedi. Ancak Büyük Taarruz ile (26 Ağustos 1922) bu amaç boşa çıktı. Lozan Antlaşmasıyla Anadolu’daki Rumların Yunanistan’daki Türklerle değişimi bu ideali biraz söndürdüyse de Yunanlıların Panhelenizm’i bir megalo idea’ya dönüştü.