Pakistan Hakkında Kısa Bilgi

Pakistan ile ilgili bilgi, Pakistan nerededir, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi.

Pakistan, çok yakın bir zamana kadar acayip coğrafya konumu olan bir ülke durumundaydı. Bu ülkenin topraklarından bir bölümü Hindistan’ın kuzeybatısında, öbür bölümü ise tam 1.000 kilometre uzakta ve Hindistan’ın kuzeydoğusunda bulunmaktaydı.

Yeryüzündeki devletler arasında bu yönden ayrı bir özellik gösteren Pakistan, bazı yabancı devletlerin de kışkırtmaları ve aradaki ihtilafı körüklemeleri sonucu, coğrafya yönünden olduğu gibi idari yönden de ikiye bölündü ve 26 Mart 197Vde fiilen, 22 Aralık 1975 de de resmen iki devlet haline geldi.

Batıdaki topraklarda, Pakistan Cumhuriyeti bayrağı dalgalanırken, doğuda isyan pakistanbayrağını çekmiş olan Bengalliler, Bangladeş Cumhuriyetini kurdular, iktidarı elinde tutan Avami Partisi Cumhurbaşkanlığına Abu Sayed Choudhury’yi seçmiş ise de aslında iktidar, Başbakanlığı elinde bulunduran Şeyh Mucibur Rahman’dadır.

Gerek Pakistan’ın ve gerek Bangladeş’in ahalisi birçok ırkın karışımından meydana gelmiştir. Bunların birleştikleri tek nokta dinlerinin Müslüman oluşudur.

Bugünkü Pakistan, eski Pakistan’ın en geniş (yüzölçümü 803.940 km2.) ve en verimli topraklarına sâhip, uygarlık alanında ileri gitmiş bölümüdür. Nüfusu, Bangladeş’ten daha azdır: 42.880.370 (1971’e göre). Kuzeyi Himalayalar ve Karakurum dağlarıyla (en yüksek tepesi K2 : 8618 m.) çevrilidir. Batısında (Belucistan) da Süleyman Dağları uzanır. Ünlü Hayber Geçidi kuzey – batı sınırındadır

Kuzey ve batı kesimlerinin dağlık olmasına karşılık ülkenin doğusu büyük Pen-cap Ovası’yla kaplıdır. Yeryüzünün en verimli ovalarından biri plan Pencap, İndus Nehri’nin beş kolu tarafından sulanır. Pakistan’ın en fazla ürün yetiştiren bölgesidir.

İndus, Himalayalar’ın kuzeyinde Doğu Tibet’ten doğar ve 3180 kilometrelik bir yol aldıktan sonra geniş bir deltayla Hint Okyanusu’na dökülür.

Batı Pakistan’da yetiştirilen belli başlı ürünler, başta buğday olmak üzere tahıl, pamuk, şeker kamışı, çay, yağlı tohumlar ve hayvan yemidir. Ülkenin ekonomisi tarım üzerine kurulmuştur. Endüstri yeteri kadar gelişmemiştir. Ama son yıllardaki çalışmalarla büyük endüstrinin temelleri atılmıştır.