Sultan Abdulaziz’in Musikişinaslığı, Ney Üflemesi

Osmanlı Padişahı Sultan Abdulaziz’in Musikişinaslığı Hakkında Bilgi. 32. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz’in musikide mahareti vardı. Besteye kadirdi. Üstadane ney üflerdi. Başkâtibi Atıf Bey’in teşviki ile yazdığı “Hatırat”  da diyor ki; “Her saza aşina iseler de tarikatı Mevleviyyeye mehabetlerinden naşi ney üflemeğe merakları ziyade idi. Yaz geceleri Harem i …

Abdurrahman Gazi Kimdir, Hayatı

Abdurrahman Gazi hayatı, savaşları, Abdurrahman Gazi hakkında bilgi. Osmanlı Devletinin kuruluş sırasındaki kahramanlıklarla tanınmış ünlü bir komutanımızdır. Abdurrahman Alp de denir. Daha Ertuğrul Bey zamanında tanınmaya başlamıştı. Osman ve Orhan devrindeki savaşlara katılmıştır. Aydos Kalesi fatihi olarak ün salmıştır. Kocaeli’nin alınması için girişilen savaşa arkadaşı Akça Koca ile birlikte …

Abdurrahman Gafiki Kimdir, Kısaca Hayatı

Abdurrahman Gafiki Kimdir, Kısaca Hayatı Biyografisi: (?-732) Endülüs Emevi Devletinin ünlü valisi, serdar, (başkomutan,) d,r. İspanya fatihi Musabın Nusayr ile oğlu Abdülâziz’in adamıdır. Yezidi’n halifeliği sırasında Erbune valisi, sonra da İspanya yarımadasının sağ kıyıları komutanı olmuştur. 721 ve 728 tarihlerinde olmak üzere, ordularıyla iki kere Pirene Dağlandı aşarak, şimdiki …

Abdurrahman III. (-bin Muhammed) Kimdir

3. Abdurrahman  (-bin Muhammed) Kimdir, Kısaca Bilgi:(890-961)  Endülüs Emevî hükümdarlarının sekizincisi ve en büyüğüdür. Abbasi Halifesi Mukte-dir’in yeteneksizliğini görünce, halifeliğin Emevîler’in hakkı olduğunu ileri sürerek, kendisini halife ilan etti; Nasır li dinillah, unvanını aldı. Endülüs’te yerleşmiş İspanyollar, Araplar, Berberiler arasındaki sürekli çatışmalara bir son verdi; dıştan gelecek saldırılara …

2. Hakem Kimdir, Hakkında Bilgi

2. Abdurrahman kimdir, 2. Hakem hayatı hakkında bilgi. Endülüs Emevi hükümdarlarının dördüncüsüdür. Babası Hakem’den sonra, 822 yılında tahta çıkmış, 30 yıl hükümdarlık etmiştir. Fransızlarca, Normanlarla, öbür küçük Hristiyan devletleriyle sürekli savaşlara girmiş, bir yandan da memlekette çıkan kıtlığı yerinde tedbirler alarak önlemiştir. Para bastırmış, camiler, yollar yaptırmış, Endülüs’ün bayındırlaşmasına …

Muaviye Kimdir, Hakkında Bilgi

Abdurrahman 1. (-bin Muaviye) Kimdir Kısaca Hayatı (Biyografisi) (731-788) Endülüs Emevi Devletinin kurucusu, ilk hükümdarıdır. Şam Emevileri’nin onuncusu olan Hişam’ın torunudur. 750’de Abbasiler, Şam Emevileri’ni devirip yerine yeni bir devlet kurunca, Emevîler’den ellerine geçirdiklerini öldürmeye başlamışlardı. O sıralarda Abdurrahman, Fırat üzerinde bir köyde saklanıyordu. Ortalık biraz durulur durulmaz, …