Fitre Nedir ve Kimlere Verilir?

Fitre kimlere verilir, Fitre zekatı ne zaman verilmelidir, Bana fitre ne kadar düşer sorusunun cevabı. Fıtır sadakası, fitre zekatı. Hicretin 2’nci yılında vacip kılındı. Fitrenin vacip olmasının şartları: 1) Müslüman olmak 2) Hür olmak 3) Asli ihtiyaçlar (Havaic-i asliye. Bak. İlgili madde) dışında, en az nisab (Bak. Aşağıda …

Fıkıh Nedir, Kaça Ayrılır ve Sözlük Anlamı

İslam dinine göre fıkıh nedir, Fıkıh çeşitleri nelerdir ve kaça ayrılır, Fıkıh ödevi hakkında bilgi. Bir şeyi layıkıyla bilmek, şuurlu olarak idrak etmektir. İslam Hukuku. Kişinin leh ve aleyhine olan dini hükümleri bilmesi anlamına da gelir. İslamın ilk yıllarında “İlim” ile aynı manada kullanıldı. Fakat Hicri ikinci (Miladi …

Eşari’ye Nedir, Hakkında Bilgi

Eşari’ye göre kadın peygamber, Eşari’ye göre imanın tanımı nedir, Eşari’ye kader ve iman hakkında bilgi. İtikatta mezhep. Ehl-i sünnet akaidinin “Matüridiye” ile birlikte iki esas mektebinden biri. İlk ve en büyük imamı Ebül-Hasen Eşari’ye nispet edilerek bu adı aldı. Akla gerekli yeri veren, fakat Kur’an ve Sünnet” temelinden ayrılmayan Kelam …

Edille-i Şeriyye Nedir, Kaç Çeşittir?

Şeri deliller nelerdir, Edille-i Şeriyye ne anlama gelir kuralları nelerdir, Edille-i Şeriyye Nedir, Kaç Çeşittir? Dini hükümlerin kendilerinden çıkarıldığı, kendilerine istinaf ettirildiği deliller. Bunlar Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyastır: l.)Kitap:Cenab-ı Hakkın.Peygamberimiz vasıtasıyla gönderdiği emirleri ihtiva eder. vahiy eseri Kur’an-ı Kerim. 114 sure, 6666 ayet, 20’şer sayfalık 30 cüzden oluşan ilahi, …

Ebussuud Efendi Kimdir Hayatı ve Fetvaları Hakkında Bilgi

Ebussuud Efendi eserleri nelerdir, Ebussuud Efendi fetvaları ve eserleri, Ebussuud Efendi Kimdir Hayatı ve Fetvaları Hakkında Bilgi Ebussuud Muhammed B Muhammed B. Mustafa el-Iskılıbi el-imadi… Müderris kadı. kazasker, müfti, şeyhülislam mufessır büyük Türk bilgini… 1490 yılında istanbul’da doğdu… Babası, zahiri ilimleri tamamen öğrendikten sonra kendisini tasavvuf mesleğine veren ve bu …