Ozon Nedir?

Ozon gazı nedir, Ozon gazının kimyasal ve fiziksel özellikleri nelerdir, Ozon gazı hakkında bilgi.

Oksijenin bir allotropu. Üç oksijen atomundan meydana gelmiş molekül yapılı bir gazdır. Tek atomlu oksijen sebatsızdır, yaşamaz. Bu oksijen atomları ya birbirleriyle birleşip iki atomlu normal oksijen moleküllerini yapar, ya da oksijen atomları iki atomlu oksijen moleküllerine rastlarsa bunlarla birleşerek ozon moleküllerini meydana getirirler.

İki atomlu oksijen molekülü ile üç oksijen atomundan yapılmış ozon molekülü, hem yapı hem de özellik yönünden birbirinden farklıdır. Bir elementin, aynı fiziki halde birbirinden değişik yapı ve özellik gösteren şekillerine allotrop şekiller dendiği için, iki ozon_gaziatomlu moleküllerden yapılmış normal oksijen ile ozon birbirinin allotropudur. Bu iki allotropik şekil, adi sıcaklıkta gaz olmasına karşılık, özellikleri birbirinden çok farklıdır.

Ozon tabiatta atmosferin üst tabakalarında bulunur. Yere yakın atmosferde de yıldırımlar, şimşekler ve başka elektrik boşalmaları ile ozon meydana gelebilir. Ozon meydan gelmesi için tek atomlu oksijen, iki atomlu oksijen molekülü ile birleşmelidir. Bunun için önce iki atomlu normal oksijen molekülünün atomlarının birbirinden ayrılması gerekir. Bunu elektrik deşarjları, ultraviyole ve x ışınlarının kuantumları sağlayabilir. Atmosferin üst tabakalarındaki ozonun kaynağı güneşin ultraviyole ışınlarıdır.

Ozon yukarıda belirtilen özellikleri dışında kuvvetli bir yükseltgendir. Kurşun sülfürü kurşun sülfata, potasyum iyodür eriyiğini iyoda yükseltger. Ayrıca gümüş metaline tesir ederek gümüş peroksit yapar.