Özgül Ağırlık Nedir, Nasıl Hesaplanır

Özgül Ağırlık Nasıl Hesaplanır, Özgül Ağırlık Hakkında Kısa Bilgi

ozgul_agirlikÇokluk bizi şaşırtan şu bilmeceyle karşılaşırız:

Bir kilo kurşun mu, yoksa bir kilo kuş tüyü mü daha ağırdır? İnsan birdenbire kurşun daha ağır gelir, diyecek olur, sonra kendimizi toplayıp her ikisinin de birer kilo olduğunu düşünerek ikisi de aynı ağırlıktadır deriz.

Bununla birlikte bir kilo kurşun bir sigara paketine sığabildiği halde bir kilo kuştüyü kocaman bir yastığı kaplar. Bu, kuştüyünün kurşundan daha az yoğun olduğunu gösterir. Bir başka deyimle kurşun ve kuştüyünü aynı hacımdaki kaplar içine sokup tartarsak kurşun daha ağır gelir. Bu yüzden bir cismin özgül yani kendine özgü ağırlığına Bağıl Yoğunluk adı da verilir. Bu, bir cismin belirli bir hacım içinde aynı hacımdaki diğer standart bir cisme (örnek: suya) oranla ne kadar ağır geldiğini yani kaç defa hafif veya kaç defa daha ağır olduğunu belirtir. Öte yandan suyun özgül ağırlığı sıcaklığının alçalıp yükselmesine göre değiştiğinden, ölçek olarak aldığımız suyun sıcaklığım kesin olarak belirlemek gerekir. Bu sıcaklık için 4° C’ı seçmenin en uygun olduğu görülmüştür.   Çünkü bu sıcaklıkta suyun özgül ağırlığı l’dir. 4° C’ta bir litre (hacım ölçüsü olarak) suyun ağırlığı tam 1 kg.’dır. Cıvanın özgül ağırlığını ölçmek için en uygun sıcaklığın 15″ C olduğu görülmüştür. 15° C’taki bir litre cıvanın ağırlığı 13,558 kg.’dır. Buna göre cıvanın özgül ağırlığı 15° C’ta 13,558 dir, denir. Ama pratikte kolaylık sağlamak üzere katı ve sıvı cisimlerin özgül ağırlıklarım hesap ederken bu ağırlıkların hangi sıcaklık derecelerinde ölçüldüğü pek dikkate alınmaz. Gazların özgül ağırlığını hesaplamak için havanın özgül ağırlığı 1 olarak kabul edilir (0° C sıcaklık ve 760 mm. basınç altında). Gerçekten de bu koşullar altında havanın özgül ağırlığı 0,00129 kadardır ki bu da pratikte «1» kabul edilir.

BİR MADDENİN ÖZGÜL AĞIRLIĞI NASIL BULUNUR?

Bir maddenin özgül ağırlığını bulmak için ağırlığını hacmine bölmek gerekir. Eğer ağırlığını kg. cinsinden ölçmüşsek hacmini litre olarak, ağırlığını gram olarak ölçmüşsek hacmini milimetre olarak almamız gerekir.

Buna benzer biçimde, eğer bir cismin hacmini ve özgül ağırlığını biliyorsak ikisini birbiriyle çarparak ağırlığını bulabiliriz.