Otlukbeli Savaşı Hakkında Bilgi

Otlukbeli savaşı ne zaman ve kimler arasında yapılmıştır, Otlukbeli savaşının nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi.

Osmanlılarla Akkoyunlular arasında yapılan meydan savaşıdır. Uzun Hasan’ın oğlu Yusufça Mirza komutasındaki Akkoyunlu ordusu Orta Anadolu’daki Osmanlı topraklarına girerek, Sivas ve Tokat’ı yağmaladıktan sonra eski Karaman ülkelerine geçti. Kayseri yakınlarından geçerek Konya’ya yaklaşmaya başladı. Gedik Ahmet Paşa. Yusufça Mirza’ya yenildi ve Konyaya çekildi.

otlukbeli_savasiBu sırada II. Mehmed’in (Fatih) şehzadesi Mustafa’nın, üzerine yürüdüğünü öğrenen Mirza, güneye indi. Beyşehir gölünün doğusunda Kıreli mevkiinde’iki ordu karşı karşıya geldi. t8 Ağustos f472 günü yapılan Kıreli denilen yerdeki meydan savaşında şehzade Mustafa, Akkoyunlu ordusunu yendi. Başkumandan Yusufça Mirza, kardeşleri Zeynel ve Ömer Mirzalar1 la beraber esir düştü ve İstanbul’a sevk edildi. Uzun Hasan fidye ödeyerek oğullarını esaretten kurtardı. Bu olaydan bir yıl sonra II. Mehmet (Fatih), ff Nisan 1473’te İran üzerine hareket etti. İki ordu, Otlukbeli denilen yerde karşı karşıya geldiler.

Osmanlı ordusu 5 kolorduya ayrılmıştı. Merkezdeki kolorduya padişah, sağ cenahtaki kolorduya Şehzade Bayezid, sol cenahtakine Şehzade Mustafa kumanda ediyor, diğer iki kolordu geride bulunuyordu. Şehzade Bayezid’in yanında Gedik Ah-med Paşa, Şehzade Mustafa’nın yanında da Anadolu beylerbeyi Davut Paşa vardı.

Şehzade Mustafa’nın Uzun Hasan komutasındaki Akkoyunlu ordusunun sol cenahını dağıtması Osmanlılar için zafer işareti sayıldı. Saldırıya geçen Şehzade Bayezid, savaşın 8. ve sonuncu saatinde, bütün cenahları çözülmek üzere bulunan Akkoyunlu ordusuna kesin darbeyi indirdi. Şehzade Bayezid, Uzun Hasan Bey’in otağına kadar ilerledi. Akkoyunlu hükümdarı kaçarak canını kurtarabildi.

Osmanlı Devleti’nin Timur’dan beri karşılaştığı bu en büyük tehlikenin atlatılmasından sonra Şarki Kara hisar Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Otlukbeli’nden sonra Toroslar’a ve Fırat’a kadar olan sahalarda Osmanlı hakimiyeti kesinleşmiş, Sultan, Bayezid (Yıldırım) devrindeki sınırlara erişilmiştir.