Öşr- Öşür Vergisi Nedir

Öşür vergisi nedir, Öşür vergisinin amacı, özellikleri nelerdir, Öşür vergisi hakkında bilgi.

Arapça onda bir demek olan öşr, hububattan alınan vergi anlamında kullanılmıştır. Şeri hükümlere dayanılarak hububattan onda bir vergi alındığı için bu tabir meydana gelmiştir. Tanzimat’tan sonra hububattan alınan vergi sekizde bire çıkarılmıştır. Öşrün çoğulu Aşar da bu anlamda kullanılmıştır.

Şeri hükümlere göre arazi iki kısma ayrılırdı. 1-Arazi-i Öşriye; 2-Arazi-i Haraciye. Fethedilen toprakların fethedenlere dağıtılması ya da fethedilen bölgenin halkının İslam olması halinde bölgenin halka bırakılması osur_vergisidurumunda arazi, arazi-i öşriye; fethedilen toprakların dağıtılmayıp, bölgedeki Hristiyan halka bırakılması halinde arazi, arazi-i haraciye kabul edilirdi. Arazi-i öşriyeden alınan vergiye öşr,arazi-i haraciyeden alınan vergiye haraç adı verilirdi. Arazi-i öşriye duruma göre onda ve yirmide bir olmak üzere ikiye ayrılırdı.

Tımar usulü geçerli olduğu zamanlarda tımar sahipleri bulundukları topraklarda- . ki öşrü devlet adına kendileri alırlardı. Bu gelir ile savaşa katılmak üzere asker beslerlerdi. Tımar usulü kaldırıldıktan sonra aşar, iltizam adı ile devlet tarafından alınmaya başlandı.