Osmanlıca nedir?

Osmanlıca nedir, Osmanlıca nasıl bir dildir, yapısı, sözleri nasıldır, Osmanlıca şiirler, makaleler hakkında bilgi.

Türkçe’nin Osmanlı İmparatorluğu döneminde aldığı ad. XV. yüzyıldan XX. yüzyılın başlarına kadar süren, daha çok yazı dili olarak gelişmiş bir dil. Arapça ve Farsça kelimeler ve tamlamaların dilimize girmesiyle ağırlaşmıştır. Üç dilden kelime alarak meydana gelmiş karma bir dildir.

osmanlicaOsmanlıcanın cümle yapısı Türkçedir. XIII. ve XV. yüzyıllar arasında konuşma ve yazı dili arasında büyük bir ayrım yoktur. XV. yüzyıldan itibaren dil giderek ağırlaşır II. Meşrutiyet le birlikte Genç Kalemler topluluğu, bu dile karşı çıkarak eleştirilerini yoğunlaştırdı. Atatürk’ün harf inkılabı ve dil çalışmalarıyla yerini günümüz Türkçesi’ne bıraktı.