Orhun Yazıtları Hakkında Bilgi

Orhun Yazıtları (Abideleri) hakkında bilgi, Orhun Yazıtları nerededir, tarihçesi hakkında bilgi.

Türk edebiyatının en eski yazılı kaynaklarındandır. Taş üzerine Göktürk alfabesi veya Orhun alfabesi adı verilen dikey harflerle kazılarak meydana getirilmiştir.

Orta Asya’da Ötüken yakınlarında, Orhun ırmağı kıyısındaki Göktürk yazıtları, Türk imparatorluğunun Çin boyunduruğundan kurtulup nasıl Asya’nın en büyük devleti haline geldiğini, Mete ve İstemi hanların çağındaki haşmete eriştiğini anlatır. 3 tane olan bu yazıtların ilki 730’da, büyük Türk hakanı Bilge Kağan’ın başbakanı Bilge Tonyukuk tarafından dikilmiştir.

İkincisi, 732’de, Bilge Kağan tarafından, 731 yılında savaşırken kahramanca ölen kardeşi ve başkomutanı Kül Tigin için kazdırılmıştır.

orhunÜçüncüsü de, 734’te ölen Bilge Kağan için 735’te yazılmıştır.

Göktürk alfabesi ile yazılmış olan bu yazıtlar 716’da öldürülen Türk imparatoru Kağan, Kağan’ın küçük oğlu büyük Türk edibi Yuluğ Tigin’in kaleminden çıkmıştır.

Göktürk yazıtlarından ilk önce XIII. yüzyıl İlhanlılar devrinin tarihçisi Cüveyni söz etmişti. Ancak, XIX. yüzyılda yapılan çeşitli seferler sonunda, Orta Asya karış karış incelenirken yazıtlar bulundu.

Göktürk yazıtları ilkin iki yazılı taş olarak bulundu. Bu taşların üzerindeki yazıları 1893’te Danimarkalı bilgin W İlhelm Thomsen, ilk defa okudu, ilkin “Kül Tigin”, “Türk”, “Tengri” (Tanrı) kelimelerini okudu. Bunların yardımıyla yazıtları söktü.

Bu eserde Bilge Kağan, yüzyıllar ötesine şöyle seslenir:

“Ben Tanrı’ya benzer, Tanrı’dan olmuş Türk Bilge Kağan Tanrı irade ettiği için, kağanlık tahtına oturdum. Ey milletim, ey hanedanım! Sözlerimi dikkatle dinle!

İlerde gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar bütün milletler şimdi bana tâbidir. Şimdiki gibi, kargaşalık olmaksızın, Türk Kağanı, Ötüken’de oturursa, Türk yurduna sıkıntı olmaz. Ben Ötükende de oturarak tek başına yurdu idare ettim.

Çinlilerin altına, gümüşüne, ipeğine, tatlı sözüne, değerli hediyesine kapılmadım.

Bunlara kapılan ne kadar Türk’ün öldüğünü, Çin boyunduruğuna düştüğünü unutmadım. Tanrı yardım etti, Türk Kağanı oldum. Dağıtılmış milletimi bir araya topladım. Fakat milletimi zengin ettim. Azalmış milletimi çoğalttım. Atalarım Bumin Kağana, İstemi Kağan’a lâyık bir evlât olmaya çalıştım…”