Orhan Veli Kanık Kimdir?

Orhan Veli Kanık kimdir, Orhan Veli Kanık hayatı ve eserleri, Orhan Veli Kanık hakkında bilgi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte­si Felsefe Bölümünden ayrılarak PTT Ge­nel Müdürlüğünde çalışmaya başladı. Me­murluk, yazarlık, tercümanlık yaptı. Yaprak dergisini çıkardı.

İlk şiirlerinde hece ölçüsünü kullanan şair. bireysel duygularını dile getirdi. Son­raları ölçü ve kafiyeye önem vermeyen, şiiri kalıplardan kurtaran, kısa ve basit anlatı­mı tercih etti. Sade bir halk dili ve söyleşi kullandı. Gündelik sözlerle, esprili bir an­latım geliştirdi. orhan_veliAlaycı ve yergili bir anlatım son şiirlerinde göze çarpar. Ezilip horlanan küçük insanların duyarlığını, dünyasını şi­irlerinde anlatmaya çalıştı. Garip akımı, sonraki birçok şairi önemli ölçüde etkile­di.

Eserleri: Garip (1941), Vazgeçemediğim (1945), Destan Gibi (1946), Yenisi

  • . Karşı (1949),

Nesin Nesir Yazıları (1953, 2. Baskı De­nize Doğru), La Fontaine’den Masallar

  • , Manzum Nasreddin Hoca Hikâye­leri (1949)

GALATA KÖPRÜSÜ

Dikilir köprü üzerine,

Keyifle seyrederim hepinizi.

Kiminiz kürek çeker, siya siya,

Kiminiz midye çıkarır dubalardan

Kiminiz dümen tutar mavnalarda

Kiminiz çımacıdır halat başında

Kiminiz kuştur, uçar, şairane,

Kiminiz balıktır, pırıl pırıl

Kiminiz vapur, kiminiz şamandıra,

Kiminiz bulut, havalarda

Kiminiz çatanadır, kırdığı gibi bacayı,

Şıp diye geçer köprünün altından,

Kiminiz düdüktür öter,

Kiminiz dumandır tüter,

Ama hepiniz hepiniz…

Hepiniz geçim derdinde

Bir ben miyim keyif ehli, içinizde?

Bakmayın, gün olur ben de

Bir şiir söylerim belki sizlere dair

Elime üç-beş kuruş geçer

Karnım doyar benim de.