Ontoloji Nedir

Ontoloji Nedir, Neyi temsil eder, Felsefede ontoloji nedir, Ontoloji hakkında kısa bilgi.

Duyularla kavranamayan soyut kavramların açıklanmasını konu alan metafizik felsefenin bir dalıdır. Varlık bilim anlayışı, antik çağa Yunan düşünürü Aristoteles’le başlar. Aristoteles’in ilk felsefesi bir varlık bilimdir. Varlık bilim, çağımıza gelinceye kadar öteki bilimlerle ilgilenmeksizin metafizik kurgularla geliştirilmiştir.

Çağımızda ona nesnel bir temel verilmek istenmiş ve bu nesnel temel Husseri, Heidegger, Hartman gibi idealistlerce tümel kavramlarla kurulmuştur.