On İki Levha Kanunları Nedir

Roma 12 Levha Kanunlar?

On İki Levha Kanunları Nedir, Decemvirler kanunu nedir, On iki levha kanunu neden çıkmıştır hakkında bilgi.

Cumhuriyet devrinde Roma’da Patrici ve Plep mücadelesi sonunda yapılan kanunlardır.

M.Ö. 462 yılında Tribuni Plebis Terentilius Arsa örf ve adetlerin Patrici ve Plepler’e ait ortak bir kanun şeklinde yazılmasını bu iş için bir komisyon kurulmasını teklif etti. Patriciler bunu önce kabul etmedilerse de sonunda kabul etmek zorunda kaldılar. On yıl süren tartışmalar sonunda M.Ö. 451 yılında Konsül yetkisinde on kişiden kurulu kanun yazıcı bir komisyon kuruldu.

Roma 12 Levha Kanunlar?
Roma 12 Levha Kanunlar?

Decemvirler denilen bu komisyon bütün yürütme yetkilerini üzerine alarak Patrici Konsüllüğü ‘nü, Plep Tribuniliği’ni kaldırdı. Ancak Patrici ve Plep meclisleri varlıklarını devam ettirdiler. Bu arada Güney İtalya’ya ve Atina’ya giden, Hellen kanunlarını da tetkik eden Decemvirler, sonun da on yıllık bir çalışma sonunda önce on levha ve ertesi yıl da iki levha halinde tarihte “On iki Levha Kanunu” veya “Decemvirler Kanunu” denilen kanunları hazırlayarak Forum Meydanı’na astılar. Bu kanun levhası, Roma’nın Galler tarafından işgali sırasında ortadan kalkmış ve orijinal şekli ile zamanımıza ulaşamamıştır.

On iki Levha Kanunu, Patrici ve Plep anlaşmazlığına kesin bir çözüm getirememiş, sadece örf ve adet hukukunun yazılı bir şekle sokulmasını sağlamıştır. Buna rağmen On iki Levha Kanunu Roma’da Hukuk Devleti düzenine doğru atılmış ilk olumlu adım olmuştur.