Ön bileşen Nedir?

Mantıkta Ön bileşen nedir, Önbileşen hakkında bilgi.

Koşullu önermelerde neden özelliği taşıyan bileşenlerdir. Neden doğru Sonuç yanlış olduğu zaman önerme yanlış değerini alır.

Derslerime çalışırsam sınıfımı geçerim önermesinde “Derslerime çalışır” ön bileşindir. Bu önermede sınıfımı geçmem, derslerime çalışmama bağlanmıştır.