Omurilik Soğanı Nedir?

Omurilik Soğanı nerede bulunur, Omurilik soğanının görevleri nelerdir, Omurilik soğanı hakkında kısa bilgi.

Kafatası içinde, beynin altında ve beyinciğin ön tarafında bulunan sinir merkezidir. 7-8 gramdır. Omurilik gibi ak madde dışta, boz madde içtedir. Omurilikle asıl beyin arasında bir köprü görevini görür.

Sol beyinden gelen sinirler burada çaprazlanarak sağa, sağdakiler sola geçerek omuriliğe gider. Aynı şekilde omurilikten gelen sinirler de burada çaprazlanarak beyine geçerler. Ayrıca dolaşım, solunum, yutma, çiğneme merkezidir. Kandaki şeker ve yumurta akı maddelerinin miktarını idare eder. Bu merkezler iyi çalışmazsa, solunum yavaşlar, yürek durur, şeker ve albümin hastalığı baş gösterir.