Ömer Camii Hakkında Bilgi

Kudüs’te bulunan Ömer Cami hakkında bilgi, Ömer Cami tarihi, yapısı, dış görünüşü hakkında kısa bilgi.

Kudüs’te Ömer Cami adıyla anılan mescit aynı zamanda “Kubbet üs Sahra” ismini taşımaktadır. 638 yılında hilafet ordularının Kudüs’ü fethettikleri sırada Halife Ömer’in emri ile yaptırıldığına inanılan bu cami aslında beşinci Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından meydana getirilmiştir.

omer_camiCaminin içinde “Sahra” (Kutsal taş) vardır. Bu taş Hz. Peygamber’in Miraç’a çıkarken üzerine bastıkları taştır. Kutsal taş (Sahra ve üzerindeki kutsal kubbe) Kubbet üs Sahra, Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Museviler tarafından, her üç dinin inananlarca çok saygı gösterilen bir yerdir. Haçlılar camiyi kiliseye çevirmişti.

1099 yılında Haçlılar Kudüs’e girdiler. Başbuğları Badouin, Ömer Cami-i’ni Templier şövalyelerine bağışladı. Mabedin her yanı Hıristiyan azizlerinin resimleriyle süslendi. “Sahra’nın üzerine mermer bir minber yapıldı. Binanın üzerine altın bir haç kondu. Bu tarihten 88 yıl sonra 1187’de Selahaddin Eyyubi Kudüs’e girince Kubbet üs Sahra yeniden camiye çevrildi. Resimler yakıldı, altın haç söküldü. Osmanlı hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman zamanında bina yeni baştan yapıldı.

İlk Kıble Sahra

Hz. Muhammed Hicret’in ikinci yılına kadar kıble olarak bu kayayı seçmişti. Daha sonra O’na “Kâbe “ye yönelmesi Allah tarafından vahye dildi. İlk Müslümanlar namazlarını, Hicret’in ikinci yılına kadar Kudüs’e dönerek kılarlardı.

Kudüs’te Ömer Camii adıyla anılan mescit 638 yılında Kudüs’ü fetheden İslam ordularının kumandanı II. Halife Ömer’in adını taşımaktadır. İslam’ın en mukaddes yerlerinden biri olan bu mescit günümüzde İsrail işgali altındadır.