Olimpiyatlar Hakkında Bilgi

Olimpiyatlar nedir, Olimpiyatlar tarihçesi, Olimpiyat halkaları ne anlama gelir, Hakkında bilgi.

Milletler arası Olimpiyat Komitesi (ICO)’nin yönetimi altında, dört yılda bir düzenlenen milletlerarası spor yarışmaları.

Olimpiyat; evrensel dostluk, kazananın kaybeden tarafından kutlanması ve Fransız eğitimci Didon’un zihninden fışkıran; Cltlus, Altius, Fortlus (Daha Hızlı, Daha Yüksek, Daha Kuvvetli) sözcükleri ile parolasını bulmaktadır.

Tarihçe: Olympos’ta Tanrı Zeus’un şerefine yapılan spor şenliklerine başlangıçta yalnız Yunan sporcuları katılabilirken, daha sonra bütün Akdeniz ülkeleri sporcuları kabul edilmeye başlanmıştı. Önceleri mahallî bir dinî tören olarak başlayan olimpiyat oyunları M.Ö.776 yılında Yunan şehirleri arası bir tören niteliği kazanarak her dört yılda bir yapılmak suretiyle 393 yılına kadar sürdürülmüştür. Bu tarihte olimpiyat oyunlarına imparator Teodosius tarafından son verilmiştir. Olimpiyat, Yunan şehirlerinin katıldığı spor şenliklerinin en önemlisiydi -, oyunların amacı Yunan şehirleri arasında spor yoluyla dostluk ve birliğin kurulmasıydı. Olimpiyatlardan başka Delfi, Korent ve Nemea’da da spor şenlikleri yapılırdı. Yalnız erkek sporcuların katıldığı olimpiyatlarda yaya ve atlı koşular, atlama ve atma yarışları, pentatlon yarışmaları, güreş, boks ve pankreas karşılaşmaları yapılıyordu. Ayrıca oyunların yapıldığı günlerde dini törenler, şiir ve nutuk yarışmaları da düzenleniyordu.

olimpiyatlarOlimpiyatlar İlk çağ dünyası üzerinde büyük bir etki yapmış, bu etki olimpiyatların sona ermesinden sonra da yüzyıllarca devam etmiştir. Olimpiyat ruhu bütün dünyaya yayılmış ve bugün sporun milletlerarası bir duruma yükselmesi sonucunu doğurmuştur.

Çağdaş Olimpiyatlar Sporun milletlerarası bir nitelik kazanması süresi içinde en önemli safha modern olimpiyat oyunlarına dünya milletlerinin en iyi sporcularının kabul edilmesidir. Ancak olimpiyatlara katılacak sporcuların amatör olmaları ve merkezi Lausanne’de bulunan Milletlerarası Olimpiyat Komitesi’nin üyesi olan Millî Olimpiyat Komitelerine bağlı bulunmaları gerekmektedir. Eski olimpiyatların daima Olympos’ta yapılmasına karşılık modern olimpiyatlar her dört yılda bir başka şehirde düzenlenmektedir. Her olimpiyat sırasında bir sonraki oyunların düzenleneceği şehir Milletlerarası Olimpiyat Komitesi tarafından tespit edilir. Günümüz olimpiyatlarının eski olimpiyatlarından bir başka farkı da, bu olimpiyatlara kadın sporcuların da katılabilmesidir. İlk olarak 1990 yılında Paris’te yapılan ikinci olimpiyat oyunlarına 11 kadın sporcu katılmıştır.

Milletlerarası Olimpiyat Komitesi’nin beyaz bir zemin üzerinde birbirine geçmiş, ayrı renklerde beş halkadan meydana gelen bir amblemi vardır. Renkleri mavi, siyah, kırmızı, yeşil ve sarı olan bu beş halka Avrupa, Afrika, Amerika, Avustralya ve Asya kıtalarının sembolüdür. Beş halkanın birbirine geçmiş olması, kıtalararası birliği, zeminin beyaz oluşu ise uluslararası barışı ifade eder. Olimpiyat oyunlarında birinci olan sporculara altın, ikinci ve üçüncü olan sporculara ise gümüş ve bronz madalyalar verilir. Ödül olarak par verilmez ve milletler arasında resmî bir sıralama da yapılmaz.

Olimpiyat oyunlarının programı, her se fer yer alan mecburi yarışmalarla, olimpiyattan olimpiyata değişen seçimlik yarışmaları kapsar. Millî olimpiyat komiteleri, kendilerine bağlı olarak spor federasyonları aracılığıyla, olimpiyat oyunlarına katılacak temsilcilerini seçerler. Ayrıca ülkelerine, o yıl olimpiyat oyunlarını düzenlemek görevi verildiğinde, bu oyunları düzenlemek ve misafir sporcuları ağırlamak da, millî olimpiyat komitelerine düşen görevler arasındadır. 1924 yılından beri olimpiyatların yapıldığı yılı takip eden kış boyunca kış oyunları düzenlenir. Kış oyunlarının düzenlendiği şehrin ülkesinde yapılması şart değildir; herhangi bir ülkenin bir şehrinde yapılır.

Baron Pierre de Coubertin, çağdaş olimpiyatların kurucusu sayılmaktadır. Bir edebiyat ve sosyoloji bilgini olan de Coubertin, olimpiyatların yeniden yapılabileceği düşüncesine, Ernst Curtius başkanlığında bir Alman arkeoloji kurulunun Olympos’ta elde ettiği başarılardan ilham alarak varmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa’da bir dizi konferans verdikten sonra, Baron de Coubertin 25 Kasım 1892 tarihinde Sorbonneda yaptığı konuşmada olimpiyat oyunlarının yeniden düzenlenmeye başlanacağını bildirdi. 1894 yılının 23 Haziran günü, altı gün süren ve 15 ülkenin temsilcilerinin katıldığı bir kongreden sonra olimpiyat oyunlarının yeniden düzenleneceği ilan edildi. İlk olimpiyatlar 1896 yılında 6-15 Nisan tarihleri arasında Atina’da yapıldı. Bu oyunlara 13 milletten 311 sporcu, 10 spor dalının 42 kolunda yarıştılar.

Dünya Savaşı yıllarına rastlayan altıncı, 2. Dünya Savaşı yıllarına rastlayan on ikinci ve on üçüncü olimpiyat oyunları hariç, bütün olimpiyat oyunları, 1894 yılında Sorbonne’da yapılan kongrede kararlaştırıldığı gibi, her biri başka bir şehirde ve büyük bir başarıyla yapılmıştır.

İlk olimpiyat oyunları Atina’da yapıldıktan sonra Yunanlılar olimpiyatların, eskiden olduğu gibi, daima Atina’da yapılması gerektiğini öne sürmüşler; fakat Baron de Coubertin, olimpiyatların hep aynı şehirde yapılmasının ilgiyi azaltacağını ve olimpiyat ruhunun canlanmasına engel olacağını ileri sürerek bunu reddetmiştir. Nitekim 1900 olimpiyat oyunları Paris’te yapılmıştır. Paris olimpiyat oyunlarında sporla ilgisi olmayan yarışmalar da yer almış, ideal bir olimpiyat programına, 1904 Saint Louis ve 1908 Londra olimpiyatlarından sonra gerçekleştirilen 1912 Stockholm olimpiyatlarında kavı muştur.

Bu sebeple 1912 Stockholm oyunları çağdaş olimpiyatların ilk başarılı örneği sayılır. Daha sonraki olimpiyatların düzenleyicileri, Stockholm oyunlarının programını örnek almışlardır. 1916 yılında yapılması gereken Berlin olimpiyat oyunları savaş yüzünden yapılamamıştır.

1920 yılında An-vers olimpiyatları yapıldıktan sonra, sırasıyla 1924 yılında Paris’te, 1928 yılında Amsterdam’da, 1932 yılında Los Angeles’te ve 1936 yılında Berlin’de sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve on birinci olimpiyat oyunları düzenlenmiştir. 1940 yılında Tokyo’da yapılması gereken on ikinci ve 1944 yılında Helsinki’de yapılması gereken on üçüncü olimpiyat oyunları da II. Dünya Savaşı yüzünden yapılamamış, on dördüncü olimpiyat oyunları 1948 yılında Londra’da gerçekleştirilmiştir.

Londra olimpiyatlarından sonra, 1952 yılında Helsinki’de on beşinci, 1956 yılında Melbourne’da on altıncı, 1960 yılında Roma’da on-yedinci, 1964 yılında Tokyo’da on sekizinci, 1968 yılında da Meksika’da on dokuzuncu olimpiyat oyunları,1972 yılında Münih’te, yirmi birinci olimpiyat oyunları düzenlenmiştir. Yirminci olimpiyat oyunları 1976’da Montreal’de, yirmi ikinci olimpiyat oyunları ise 1980’de Moskova’da yapılmıştır. SSCB’nin Afganistan’a müdahalesi sebebiyle bazı ülkeler ve bu arada Türkiye Moskova olimpiyatlarına katılmamışlardır. 1984 yılında Amerika’nın Los Angeles şehrinde yapılan: olimpiyatları da SSCB ile birlikte birçok ülke protesto etmiş, oyunlara katılmamışlardır.

1988 Seul Olimpiyatları ise Doğu ve Batı’nın boykotçularını bir araya getirmesi bakımından en anlamlı olimpiyattır. Rekor sayıda katılımın (160) olduğu Seul’de Batı ve Doğu blokunun bir araya gelmesiyle politika spordan arınmış oldu.