Oligarşi Yönetim Nedir?

Oligarşi nedir, Oligarşik devlet nedir, Oligarşi yönetim biçimi nasıldır, hakkında kısa bilgi.

Devleti bir sınıfın, zümrenin ya da ailenin yönetmesidir. Oligarşik devlette otoritenin kaynağı sınıf, zümre veya ailedir.

Yasama, yürütme ve yargı gücü devleti yöneten grubun elindedir. Mülkiyet de bu gruba aittir. Oligarşik devletler totaliter rejimlerdir. Kişi hak ve özgürlüklerine yer vermez.