Olağanüstü Hal (OHAL) Nedir?

Ohal nasıl uygulanır, Hangi durumlarda Olağanüstü hal devreye girer, OHAL Hakkında bilgi.

Olağanüstü hal, Türkiye’de 27 Ekim 1983 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 2935 sayılı Olağanüstü Hal yasası kapsamında doğal afet, zararlı salgın hastalıklar, ağır ekonomik bunalım ve “anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması” olarak nitelendirilen durumlardır. Bu durumların bir veya birden fazlasının görülmesi halinde cumhurbaşkanının başkanlığında bir araya gelen Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun onayını da aldıktan sonra, ülkenin bir veya birden fazla bölgesinde veya tamamında altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.

Olağanüstü hal (OHAL) , olağanüstü yönetim usullerinin uygulanmasını gerektiren doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım, kamu düzenini ciddi biçimde bozan yaygın şiddet olayları gibi durumlar. Olağanüstü hal rejimi yönetim makamlarının yetkisinin genişlemesi sonucunu doğurur. Belirli yaş aralıklarındaki vatandaşlar için çalışma yükümlülüğü, gerektiğinde para ve mal yükümlülüğü konulabilir. Olağanüstü hal önlemlerinin ortak ve en tartışmalı yönleri ise yaygınlaştırılması ve genellikle bunlara karşı yargı yolunun kapalı olmasıdır.