Okyanus Nedir?

Okyanus nedir, Okyanus çeşitleri nelerdir, Okyanuslar nerede bulunur hakkında kısa bilgi.

Birbiriyle geniş yüzeyler boyunca birleşen ve yeryüzünün çok büyük kısmını işgal eden su kütlelerine “okyanus” denir. Genel bir terim olarak deniz, okyanus anlamını da kapsar. Yeryüzünde kara ve denizlerin dağılışı denildiği zaman, söz konusu olan yer kabuğunun çukur yerlerini doldurmuş olan yekpare su kütlesidir.

Fakat coğrafyada, deniz ve okyanus anlamları birbirinden farklıdır. Okyanuslar kapladıkları alanların genişliği, derinlikleri, birbirleriyle çok geniş yüzeyler boyunca birleşmeleri, sıcaklık ve tuzluluk rejimleri, akıntı sistemleri ve dip depolarının yapılışları gibi noktalardan denizlerden farklıdırlar.

okyanusDerin deniz dipleri (3000-6000 m.) en geniş yeri kaplar. Buna karşılık, kıta sahanlıkları dardır ve alanları toplamı ancak % 10 ile 15 kadardır. Böylece denizler, dar anlamda okyanusların karalar içine sokulmuş veya kenarlarında yer almış körfezlerden başka bir şey değildir. Okyanusları basit bir ayrımla 3 grupta toplayabiliriz.

Pasifik Okyanusu (Büyük Okyanus) 167.418.280 knrF’dir.

Atlas Okyanusu (Atlantik Okyanusu) 83.157.000 knV’dir.

Hint Okyanusu 74.942.000 km2’dir.

Bazı coğrafyacılar bu 3 okyanusun Güney Yarımküre ‘de kalan güney kısımlarını ayrı ve 4.bir okyanus olarak kabul ederler. Gerçekte Güney Yarımküre ‘de yaklaşık 35° paraleli ile güney kutbu dairesi arasında bütün dünyayı çevreleyen bir okyanus bulunmaktadır. Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu az çok kıtalar arasında kaldıkları halde, bu güney okyanusu Güney Amerika’nın 35° güney paralelini aşan güney kısmı bir tarafa bırakılacak olursa, dünyayı muntazam bir deniz kuşağı halinde çevreler.