Oktet Kuralı Nedir

Oktet kuralının istisnaları, Oktet kuralı nedir, Hakkında bilgi.

Azot, oksijen, flor gibi elementlerin nokta yapısı incelenecek olursa, şeklinde olduğu görülür. Bu elementler diğer elementlerle veya birbirleriyle elektron ortaklaşmasına dayalı kovalent bağ yaptıklarında ortaklaştıkları elektronlarla birlikte son yörüngelerindeki elektron sayısını sekize tamamlarlar. Böylece elektron düzenleri bulundukları periyodun sonunda yer alan soygaz’a benzer. Buna oktet kuralı denir. Örneğin NH3, HzO ve HF moleküllerinin oktet kuraliyapı formüllerini inceleyelim.

N, O ve F atomları etrafında sekiz elektron olduğu görülür. Bütün atomlar elektron dağılımlarını soy gaz elektron dağılımına benzetmek için son yörüngelerindeki elektron sayısını sekize (okta) tamamlamak ister.

Bu oktet kuralı olarak bilinir. Yalnız hidrojen kendisinden sonra gelen helyuma benzemek isteyeceğinden, helyumun da son yörüngesinde iki elektron olduğundan bu oktet kuralına uymaz.