Oksitler Hakkında Bilgi

Oksit nedir, Oksitlenme Nedir, Oksitler nelerdir, Özellikleri ve elde edilmesi hakkında bilgi.

Bir elementin oksijenle yapmış olduğu bileşiğe OKSİT, birleşme olayına OKSİTLENME denir. Oksitlenme bir çeşit yavaş yanmadır.

Oksitlerin Sınıflandırılması

Bazik Oksitler:

Sodyum oksit (Na20), potasyum oksit (K2O), kalsiyum oksit (CaO), baryum oksit (BaO) vb. gibi metal oksitlerdir. Bazik oksitler asit ile tuzları verirler. Bazik oksit + Asit —»Tuz + Su CaO + 2HCI —»Ca C/2 + H2O CuO + H2 S04 -»CuS04 + H2O

Bazik oksitlerden bazıları (“Na20, K2O, CaO, BaO) su ile hidroksitleri (bazları) yaparlar CuO, PbO, HgO, Fe2 03 gibi ağır metal oksitleri suyla birleşmez. Bazik oksit + Su —* Baz CaO + H’„0 -» Ca (OH), Kalsiyum Kalsiyum oksit hidroksit Bazik oksitlere BAZ ANDHİDRİDİ de denir.

oksitlerAnhidrit “susuz” anlamına gelir.

Asit Oksitler

Kükürt dioksit (SO2), kükürt trioksit (S03). karbondioksit (CO2), diazot trioksit (N2O3), azot dioksit (NO2), diazot penta oksit (P2O3), fosfor pentaoksit (P2O3), gibi ametal oksitlerle krom trioksit (Crü3), mangan hepta oksit gibi yüksek değerli metal oksitleri asit oksittir. Asit oksitler su ile asit yaparlar. Bu sebeple asit oksitlere asit anhidridi de denir. Asit oksit + Su —» Asit

S03 + H2O—» H2SO*+ H2O sülfürik asit

N2 05 + H2O m 2 HN03 Nitrik asit

Asit oksitler bazlarla birleşerek tuzları yaparlar.

Asit oksit + Baz-> Tuz

SO2 + NaOH – NaHS03

Sodyum bisülfat

Asit oksit + Baz -♦ Tuz + Su

CO2 + Ca (0H)2 m CaC03 + H2O Kalsiyum Kalsiyum hidroksit karbonat

Amfoter Oksitler

Kuvvetli asitler karşısında bazik oksit.

Kuvvetli bazlar karşısında da asidik oksit rolünü oynayan oksitlerdir. Yani hem asit, hem bazik oksit özelliği gösteren oksitlerdir.

Çinko oksit (ZnO), alüminyum oksit (AI2O3) Krom -3- oksit (Cr2 03), kalay -2-oksit (SnO) Kurşun-2-oksit (PbO) amfoter oksitlerdir.

ZnO + 2 NaOH- Na2 Zn02 + H2O

Asit oksit Kuvvetli Sodyum rolünde    baz zinkat

ZnO + ZHÇI — ZnCİ2 + H20

Bazik oksit rolünde Kuvvetli asit

Nötr Oksitler

Asit veya bazik oksit özelliklerinden hiç birini göstermeyen oksitlerdir. Karbon monoksit (CO), azot monoksit (NO), azot oksidül (N2O) nötr (tarafsız) oksitlerdir. Asit, baz veya suyla birleşmezler.

Bileşik Oksitler:

Bir elementin değişik değerli oksitleri birleşince bileşik oksit meydana gelir. Manyetik demir oksit (F3 04 = Fe203PeO) minyum(Pb304 = PbO.Pb02) bileşik oksittir. Bu oksitler kimyasal reaksiyonlarda iki ayrı madde gibi davranırlar. Fe304 + 8 HCI -» Fe Cl2 + 2 Fe C/3 + 4 H2O

Peroksitler:

Yapılarında -2 değerli peroksit (O2)”2grubu vardır. Baryum peroksit (Ba02), sodyum peroksit (Nâ202) gibi. Peroksitler asitlerle hidrojen peroksit (H2O2) verir.

Ba02 + H2S04-*Ba SO4 + H2O2 Baryum Sülfürik Baryum Hidrojen peroksit asit sülfat peroksit Oksitlerin Adlandırılması:

Oksitler, oksijen ile birleşen elementlerin adlarının sonuna “OKSİT” sözü eklenerek adlandırılır. Çinko oksit (ZnO), magnezyum oksit (MgO), alüminyum oksit (AI2O3) gibi.

Eğer bir elementin birden çok oksidi varsa bunları birbirinden ayırmak için, oksitlerdeki oksijen sayılarına göre oksit sözünün başına mono = 1, di = 2, tri = 3, tetra = 4,penta = 5 gibi Latince sayıların adları eklenir. Kükürt dioksit (SO2), karbon monoksit (CO) gibi. Demir, bakır, kalay, kurşun, civa gibi çeşitli değerlikte olan ametallerin oksitleri, metalin adından sonra parantez içine rakamla değerlik sayısı yazılmak ve okunurken de bu sayıları söylemek suretiyle adlandırılır. Demir -2- oksit (FeO), Demir -3- oksit (Fe2Û3) bakır -1-oksit (Cu20) gibi.

Oksitlerin Elde Edilişi:

Oksitlerin çoğu elementlerinden elde edilir.

Mg + 1/2 02 » MgO 1

2 Al + 3/2O2-AI2O3J Metal oksitler

i +n2″^2l Ametal oksitler C + O2 • CO2 J

Bazı oksijenli bileşiklerin ısı etkisiyle ayrıştırılmasından oksitler elde edilebilir. Ca C03 900″Ç CaO + CO2 CuO, ZnO, AI2O3 gibi oksitler hidroksitlerinin kızdırılmasıyla elde edilebilir. Zn (OH )2 ->ZnO + H?0