Oksijen Hakkında Bilgi

Oksijen Elementinin Özellikleri, Atom numarası, bileşikleri, Periyodik cetveldeki yeri, Oksijenin kullanım alanları ve hakkında bilgi.

Periyodik sistemin VI. A grubunda bulunan elementtir. Oksijen bir ametaldir. Sembolü O, atom numarası 8, atom tartısı 15.9994 a.k.b’dir. Oksijenin üç sağlam ve dört radyoaktif izotopu vardır. Başlıca üç allotropik durumda bulunur. Normal iki atomlu oksijen moleküllerinden yapılmış (O2), üç atomlu moleküllerden yapılmış ozon (O3) ve dört atomlu tetraatomik oksijen. Bunların dışında monoatomik oksijen de vardır.

Tabiatta oksijen çok yaygındır. Yerkabuğunun yaklaşık olarak ağırlıkça yüzde 60’ı oksijendir.

Endüstride bol ve ucuz oksijen havadan ve daha küçük ölçüde sudan elde edilir. Havadan elde edilmek için hava sıvılaştırılır. Sıvı hava, azot ve oksijenle daha az oranda başka gazların karışımıdır. Sıvı hava buharlaşınca önce azot oksijenayrılır. Çünkü azotun kaynama noktası -195 °C, buna karşılık oksijenin kaynama noktası -183 “C’dir. Azot buharlaşınca geriye kalan sıvıdaki oksijen oranı yüzde 99 5’u bulur. Bu da oksijen bombası adı verilen silindirik çelik kaplara konarak piyasaya sevk edilir. Bombalar içindeki oksijen adi sıcaklıkta gaz halindedir, bu sebeple basıncı 130-140 atmosferi bulur. Oksijen tüketiminin çoğu böyle sağlanır.

Oksijen, sudan elektrolizle elde edilir.

Ancak bu metot pahalıdır. Aslında suyun elektrolizi saf hidrojen elde etmek için yapılır. Bu metotla hidrojenle birlikte meydana çıkan oksijen de saftır. Bu olayda, su elektrik enerjisi yardımıyla elementlerine ayrılır.

Oksijen renksiz, kokusuz, tatsız bir gazdır. Havadan ağırdır. Suda az miktarda erir. Adi sıcaklıkta 100 litre suda 3 litre kadar oksijen eriyebilir. Bunlar, iki atomlu oksijen moleküllerinden yapılmış normal oksijen gazının özellikleridir. Bu gaz yükseltgendir. Yükseltgeme gücü flüordan, hidrojen peroksitten ve ozondan daha azdır. Tetraatomik oksijenin yükseltme gücü ozondan da büyüktür. Monoatomik oksijende ise flüordan sonra gelen en güçlü yükseltgendir.

Monoatomik oksijen, adından da anlaşılacağı gibi tek atomlu oksijen moleküllerinden yapılmıştır. Bu tek atomlar çok sebatsızdır. Ya birbirleriyle ya iki atomlu oksijen molekülleriyle ya da başka moleküllerle birleşip daha sebatlı duruma geçerler. Monoatomik oksijen atmosferin üst tabakalarında bulunur. Laboratuvarlarda düşük basınçlı oksijen gazı içinden yüksek gerilimli bir elektrik deşarjı geçirilerek elde edilir. Ancak sadece özellikleri yönünden önemi vardır. Uygulama alanı yoktur.