Ohotsk Denizi Nerededir?

Büyük okyanusta bulunan Ohotsk denizi hakkında bilgi, Ohotsk Denizi özellikleri.

Büyük Okyanus’un kuzeyindeki en büyük kollarından biride Ohotsk denizidir.

Sovyetler Birliği’nin doğu sınırının bir bölümünü meydana getirir. Doğusunda, Kamçatka Yarımadası ile Bering Denizinden güney ve güneydoğusunda Kuril Adaları ile Büyük Okyanus’tan ayrılır. Sahalin ve Hokkaido adaları güney sınırını oluşturur. Yüzölçümü 1.5 milyon km’dir.

ohotsk_deniziUzak doğu, Asya Denizlerinin en kapalı olanıdır. Genelde derinliği azdır. Ancak, volkanik Kuril Adaları’na doğru derinleşerek 5000 m’yi geçer. Denizin suyu, kasım ayından nisan ayına kadar buzlarla kaplıdır. Yılın büyük bir bölümünde de şiddetli fırtınalar ve yoğun sisler görülür. Bütün bunlara rağmen, deniz yine de Sovyetler Birliği’nin deniz ticaretinde önemli bir rol oynar.

Deniz ticareti daha çok Nikolayev Limanı’nda önem kazanmıştır. Ohostk Denizi’ne irili, ufaklı birçok akarsular dökülür. Bunlardan en önemlisi Tatar Boğazı’na dökülen Amur Nehri’dir.