Nüans Nedir?

Nüans ne anlama gelir, Hafif ve sert Nüans nedir, Nüans hakkında kısa bilgi.

Müzik seslerini yorumlarken seslerin yerine göre kuvvetli ya da hafif söylenmesi ve çalınmasıdır.

Bunun için eserin nota yazısına çeşitli işaretler konur. Bunların başlıcaları: Largo (geniş): Son derece ağır, Largetto: Çok ağır. Lento: Daha ağır, Adagio: Ağır, Andante: Az ağır, Andantino: Ağırca, Moderato: Orta, Allegretto: Yürükçe, Allegro: Yürük, Allegro Vivace: Daha yürük (çabuk), Presto: Çok yürük, Prestis-simo: Son derece yürük, fff: fortississimo (son derece kuvvetli), ff: fortissima (çok kuvvetli), f: forte (orta kuvvetli), mf: Mez-zo forte (yarım kuvvetli, orta, mutedil), p: Piyano (hafif), pp: Pianissimo (çok hafif), ppp: Pianississimo (son derece hafif), fp: forte piano (evvela kuvvetli, sonra hafif), pf piano forte (evvela hafif, sonra kuvvetli).