Nötron Nedir?

Nötron Nedir, Nötronu Kim buldu, Nötron bombası ve sayısı nedir, Hakkında bilgi.

Protonlarla birlikte atomların çekirdeklerini oluşturan, elektrik yükü bakımından nötr, kütlesi protona eşit olup elektron kütlesinin yaklaşık 1900 katı büyüklüğündedir.

Nötronun varlığını ilk olarak 1930 yılında Almanya’da W.Bothe ve H.Becker, berilyumu hızlı alfa tanecikleri ile bombardıman etmeleri sonucu gözlediler. Daha sonra 1932 yılında Paris’te İrene Curie ve F.Joliot, İngiltere’de ise James Chad,wick nötronu açıklayan çalışmalarda bulundu.

notronHidrojen dışında bütün elementlerin atom çekirdekleri proton ve nötronlardan meydana gelir. Nötronlar çekirdek içinde kararlı ve sabit, çekirdek dışında ise kararsızdır.

Serbest halde iken beta radyoaktifle bir kaç dakika içinde protona dönüşür. Atom çekirdeğinde ise bu nötronlar ve protonlar karşılıklı dönüşüm yaparlar. Bu olay, mezonların yayınımı ve soğurulması neticesi meydana gelir.

Nötronlar, nükleer tepkimeler sonucunda oluşur. Örneğin uranyum çekirdeklerinin füzyonundan her biri uranyum çekirdeğine yakın büyüklükte üç nötron meydana gelir.

Nötronlar diğer bütün ışınımlar gibi rastladıkları maddelerde nükleer ve kimyevi dönüşümler yaparlar. Bu özelliklerinden dolayı radyoaktif cisimler oluştururlar.